Sygefravær og refusion


Når din medarbejder bliver syg, kan der dukke en række spørgsmål op om f.eks. betaling under sygdom, selve sygemeldingen, lægeerklæringer, ferie, fastholdelse og opsigelse. Få et hurtigt overblik og en række værktøjer, som du kan bruge, når du skal håndtere medarbejderes sygefravær.

Læs mere

Når du som arbejdsgiver betaler løn under sygdom, har du ret til refusion af sygedagpenge, når en række betingelser er opfyldt. Et grundigt kendskab til reglerne om refusion, kan ses på bundlinjen. Her får du et overblik over de vigtigste regler.

Læs mere