Løn


Løn er et væsentligt element i den aftale som indgås mellem virksomheden og medarbejderen om et ansættelsesforhold. Lønnen kan tage afsæt i individuel aftale og/eller en overenskomst. Lønnen kan bestå af både faste og variable løndele, og der kan være tilknyttet incitamentsordninger. Du kan i disse guides læse mere om løn.

Læs mere