Priseksempel på kontingent


Kontingenter (servicebidrag)
Danmarks Våbenhandlerforening og Dansk Erhverv

Danmarks Våbenhandlerforening (DV):
Kontingent til DV er kr. 1.200 for hele året 2022.

Dansk Erhverv Full-service inkl. reduktion:
Grundkontingentet udgør 2021 kr. 9.510 med tillæg af 0,225 % af den kontingent pligtige lønsum.
Danmarks Våbenhandlerforening har forhandlet sig frem til en reduktion på grundkontingentet på 49 % ved aftale om en kollektiv ordning – grundkontingentet er således kun kr. 4.750 hertil kommer tillæg på 0,225% af lønsum. Begge medlemskaber er fuldt fradragsberettigede.

Eksempel på udregning af kontingent:
Virksomhedens lønsum (excl. adm. direktør eller indehaver) kr. 1.200.000.
Beregning: 0,225 % af lønsum = kr. 2.700 + grundkontingent kr. 4.750. Årligt kontingent til Dansk Erhverv kr. 7.450.   

Det er aftalt, at tillæg af 0,225% af den kontingentpligtige lønsum for bøssemagere/butikker med en årlig omsætning på op til kr. 3,5 millioner, bortfalder.

Dansk Erhverv Full-service:
Grundkontingent (årligt) kr. 4.750 + 0,225 % af lønsum (excl. adm. direktør eller indehaver)

Dansk Erhverv Arbejdsgiver:
Grundkontingent (årligt) kr. 4.750 + 0,235 % af lønsum (excl. adm. direktør eller indehaver)

*) Priseksempel fra forsiden på kr. 5.855,00 dækker medlemskab af Danmarks Våbenhandlerforening + Dansk Erhverv Full-service, ingen ansatte.

Bemærk, at der er tale om anslåede priser ekskl. moms, og at priserne ikke er bindende.