Associeret medlemskab


Bestyrelsen kan tillade optagelse af associerede medlemmer, såfremt de ikke kan betegnes som værende detailbutikker, frivillige kæder, kapitalkæder, bøssemagere, postordre- og e-handelsvirksomheder som drives som primær og hovederhverv, grossister, agenter, fabrikanter m.fl.

Associerede medlemmer har ret til at deltage i alle (DVs) arrangementer og modtage ydelser i henhold til det af bestyrelsen vedtagne informationsservicekoncept. Associerede medlemmer har ikke stemmeret på (DVs) generalforsamling og kan ikke vælges til (DVs) bestyrelse. Kontingentet for associerede medlemmer fastsættes af (DVs) bestyrelse, og er for 2021 fastlagt til 1.200 kroner. Associerede medlemmer er undtaget fra kravet om samtidigt medlemskab af Dansk Erhverv hhv. Dansk Erhverv Arbejdsgiver.