GDPR


Dansk Erhverv har altid rådgivet deres medlemmer i persondataret, men skruede i 2016 voldsomt op for indsatsen på området grundet vedtagelsen af EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR). Som bekendt har alle virksomheder i EU siden 25. maj 2018 skulle efterleve GDPR samt den danske supplerende lovgivning i databeskyttelsesloven og særlovgivningen.

Dansk Erhverv underviser deres medlemmer via åbne medlemskurser, branchekurser og kurser målrettet de enkelte medlemsvirksomheder, og de rådgiver også deres medlemmer i GDPR-reguleringen. Til brug for dette har Dansk Erhverv udarbejdet en række skabeloner, der både retter sig mod virksomhedens behandling af oplysninger om ansatte samt virksomhedens behandling af personoplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Via disse links kan I se Dansk Erhvervs skabeloner og vejledninger (download forudsætter medlemskab):

Foruden rådgivning og undervisning af Dansk Erhvervs medlemmer, så er de i tæt dialog med de relevante myndigheder primært Datatilsynet samt indsamle viden fra de øvrige europæiske tilsyn og EU-Kommissionen, således at de selv og deres medlemmer er opdateret på de seneste afgørelser samt fortolkninger. Datatilsynet deltager også på flere af Dansk Erhvervs kurser som oplægsholdere.

Dansk Erhverv har etableret et Persondatanetværk, hvor der er mere end 100 medlemsvirksomheder med. Via netværksarrangementer og løbende orienteringer til deltagerne holder de deres medlemmer ajour samt giver dem mulighed for at drøfte GDPR-problemstillinger både juridiske og praktiske sammen med ligesindede.

Dansk Erhverv deltager også på det dataretlige område politisk og gennem Dansk Erhvervs lobbyarbejde forsøger de løbende at sikre deres medlemmers interesser.