Høringssvar afgivet og nyt møde i våbendialogforum

Høringssvar i forbindelse med implementering af våbenmærkningsdirektivet

Danmarks Våbenhandlerforening har afgivet høringssvar på ”Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition

m.v.”, som skal implementere dele af det såkaldte våbenmærkningsdirektiv. Læs hele høringssvaret her.

Den nye våbenbekendtgørelsen vil bl.a. betyde ændringer i måden våbenhandlere skal registrere våben og våbendele på. Fremover skal man registrere samtlige væsentlige våbendele, samt identifikation af leverandør, erhverver og den, som indgår aftale om reparation mv. Herefter skal oplysningerne indgives elektronisk til politiet ”uden unødig forsinkelse og senest inden 8 dage efter transaktionen”. Politiet har oplyst, at deres nye digitale våbenregister vil kunne tages i brug fra den 18. januar 2022 af.

Danmarks Våbenhandlerforening har i høringssvaret blandt andet henstillet til en udskydelse af implementeringen, så IT-systemet kan være helt klart og operationelt fra politiets side, samt appellere til at myndighederne samarbejder med branchen for at sikre en høj brugervenlighed af det nye system. Derudover har foreningen aftalt et møde med Rigspolitiet om selve implementeringen i løbet af december.

Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2022.

 

Nyt møde i Våbendialogforum efter 2 års pause

 

Kilde: Justitsministeriet

Efter meget pres fra Danmarks Våbenhandlerforening, samt andre organisationer med relation til våben, har Justitsministeriet endelig meddelt at man vil indkalde til nyt møde i Våbendialogforum. Mødet finder sted den 14. december, og vil forhåbentlig blive en lejlighed til at få gjort status for fremdriften, hvis nogen, på de mange sager Danmarks Våbenhandlerforening og de andre medlemmer af forummet har flaget for Justitsministeriet de senere år.

Sidste officielle møde i Justitsministeriets Våbendialogforum var den 20. november 2019, på trods af at Justitsministeriets mål med forummet er at mødes to gange årligt. Udover Danmarks Våbenhandlerforening deltager repræsentanter fra Danmark Jægerforbund, DGI Skydning, Dansk Skytte Union, Skydebaneforeningen Danmark, Dansk Firmaidræt, Rigspolitiet, Det kriminalpræventive Råd og Justitsministeriet.