Miljøministeren vil forbyde bly i ammunition til jagt

Minister vil arbejde for blyfri ammunition til jagt i 2024 – Læs DV’s politik herunder

I dag, torsdag den 12. november, har Miljøminister Lea Wermelin og Danmarks Jægerforbund i en fælles pressemeddelelse lagt op til en udfasning af blyholdig ammunition til jagtbrug over de næste par år, af hensyn til miljøet. I den forbindelse har Danmarks Våbenhandlerforening formuleret en politik på området, som vi også har bragt i spil ift. det nuværende udspil.

Danmarks Våbenhandlerforening støtter i udgangspunktet et forbud mod brug af blyholdig centraltændt ammunition til jagt, da de miljømæssige konsekvenser ved brug af blyholdig ammunition på skydebaner er langt mere håndterbare.

Vi mener dog også, at et forbud ikke bør omfatte:

  1. Randtændt ammunition.
  2. Ammunition i kalibre designet uden kappe. Dette inkluderer luftbøssehagl.
  3. Træningsammunition.

Desuden bør lovkravene omkring ammunition til de store hjortearter moderniseres. Dette vil betyde, at eksempelvis 6.5X55 kan forblive lovlig til brug af jagt på kronvildt.

Et forbud bør udformes som et forbud mod brugen og ikke salget af ammunitionen, og dermed ligge i Jagtloven. Dette af hensyn til baneskytter og jægere, der rejser på jagt i udlandet.

Desuden vil et decideret salgsforbud være umuligt at håndhæve, da man ikke skarpt kan skelne mellem jagt-, bane- og træningsammunition.

Vi anbefaler en varslingsperiode på tre år, hvorefter forbuddet kan træde i kraft. Det er derfor med tilfredshed at vi kan konstatere, at der lægges op til at udfase blyholdig jagtammunition med udgangen af 2023.

Herefter anbefaler vi løbende årlig evaluering. Efter en yderligere periode på fem år bør vi se på, om der rent teknisk er opstået mulighed for at medtage de resterende kalibre.

Danmarks Våbenhandlerforening vil deltage i et udvalg under Miljøministeren, der skal undersøge området i bund, med henblik på at sikre forbuddet kan implementeres i praksis.

 

 

 

Danmarks Våbenhandlerforening indsender formel henvendelse til PAC angående praksis ved udstillinger

Den nye våbenbekendtgørelse, der trådte i kraft i juli 2020, har blandt andet ændret ved mulighederne for udstilling af våben ved ”messer”. Desværre har Danmarks Våbenhandlerforening måtte konstatere, at det indtil videre ikke har resulteret i reelle ændringer i praksis. PAC har fortsat en praksis på området der forhindrer udstilling af våben, under sikre forhold, ved mindre arrangementer. Derudover henviser PAC i sine afgørelser til en praksis på området, som er svært gennemskuelig, og som PAC ikke selv kan redegøre for, på tilfredsstillende vis.

Af den årsag har Danmarks Våbenhandlerforening nu indsendt en formel henvendelse til PAC, med henblik på at få sagen til Rigspolitiet, som tilsynsførende myndighed. Det er foreningens forventning at et svar på denne henvendelse kan bringe klarhed for, hvad der er lovligt på området, og med hvilken begrundelse. Dette vil eventuelt danne grundlag for foreningens videre politiske arbejde.

Læs hele henvendelsen her.

 

 

Regeringen lægger op til at forbyde besiddelse af peberspray fra den 1. februar 2021 

I regeringens udkast til en ny lov, der igen skal forbyde besiddelse af peberspray, lægges der op til en ikrafttrædelse den 1. februar 2021. Herefter kan privatpersoner der inden denne dato lovligt har erhvervet sig en peberspray besidde den til og med den 31. marts 2021, med henblik på bortskaffelse.

Det vil fortsat være muligt for særligt udsatte personer at købe peberspray, og bære den på offentligt tilgængelige områder, såfremt de har tilladelse fra politiet. Der lægges derudover op til, at der åbnes for denne mulighed i højere grad end tilfældet er i dag.

Læs hele udkastet til lovforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/reu/bilag/35/2266043.pdf

 

 

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk