Nyhedsbrev 24. april - Corona

Kære medlemmer

Selvom corona-krisen fortsat tager langt det meste af opmærksomheden, står udviklingen ikke stille i andre sager.

 

Ændringer i våbenbekendtgørelse trådt i kraft

Den 16. april 2020 trådte nye ændringer i kraft angående våbenbekendtgørelsen. Ændringerne gennemfører EU’s nye regler på våbenområdet og kommer med nærmere detaljer angående de krav, der stilles til mærkning af våben. Det gælder bl.a. de tekniske specifikationer ved selve mærkningen, herunder skriftstørrelse og definition af såkaldt ’væsentlige’ dele, der skal mærkes.

Danmarks Våbenhandlerforening har i tidligere høringssvar efterlyst bedre vejledning fra Justitsministeriet om de nye retningslinjer, og har bl.a. foreslået en implementeringsgruppe, der kan sørge for at branchen får bedst mulig vished om reglerne, så de kan implementeres, så gnidningsløst som muligt til gavn for både branchen og myndighederne. Der er fortsat en række uklarheder i reglerne, som bør afklares i fællesskab med branchen.

Hele teksten til den nye bekendtgørelse kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/413

 

 

Har du et indskydningsrør eller en skydebane, der kan bruges sundhedsmæssigt forsvarligt? Meld ind til sekretariatet

I sidste uge sendte vi en opfordring ud til medlemmerne om at melde ind, hvis man havde indskydningsrør eller lignende, der sundhedsmæssigt forsvarligt kan benyttes af skytter i den kommende tid. Informationerne sendes videre til Danmarks Jægerforbund, der har lavet dette kort til deres medlemmer: https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/skydebaner/indskydning-af-riffel-i-en-corona-tid/

I må derfor fortsat meget gerne skrive ind til mlv@danskerhverv.dk med eventuelle faciliteter, åbningstider og adresse, hvis I har sådan nogle – det kunne måske give lidt ekstra omsætning i en presset tid.

 

 

Ny vejledning fra Danmarks Jægerforbund og DGI til skydebaner

I forlængelse af ovenstående nyhed har Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Flugtskydnings Forbund udarbejdet en række vejledninger til brug for genåbning af udendørs aktiviteter, der med fordel kan læses af alle. Derudover har Sundhedsstyrelsen udgivet en plakat med gode råd til brug af udendørs træningsanlæg, som I med fordel kan printe ud og hænge op ved jeres faciliteter – både for at beskytte kunderne og jer selv.

 

 

PAC har åbnet for telefonerne igen

Efter at en stor del af PAC’s medarbejdere har løst opgaver relateret til coronakrisen i en periode, hvor det samtidig ikke var muligt at komme i telefonisk kontakt med medarbejderne, er der nu igen mulighed for at ringe ind til kontoret. Det fremgår af PAC’s hjemmeside, som tilsyneladende bliver løbende opdateret.