Nyhedsbrev 16. april - Corona

Har du en åben skydebane eller indskydningsrør? Så meld ind til sekretariatet

De fleste skydepladser holder fortsat lukket grundet coronakrisen. Men med en bukkesæson der nærmer sig, er der efterhånden akut behov for muligheder til bl.a. at indskyde rifler. Danmarks Jægerforbund har derfor rakt ud til Danmarks Våbenhandlerforening for at give tips om åbne skydebaner eller lignende faciliteter videre til medlemmerne.

Er din forretning i besiddelse af en skydebane, der er sundhedsmæssig forsvarlig at bruge, må du derfor meget gerne og hurtigst muligt skrive ind til sekretariatet på mlv@danskerhverv.dk – gerne med fuld adresse og evt. åbningstider. Det vil derefter blive givet videre til Danmarks Jægerforbund til videreformidling.

Læs i øvrigt mere om de sundhedsmæssige retningslinjer (bl.a. krav om informationsmateriale) for åbne butikker her: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/hvad-galder-hvis-du-skal-holde-din-butik-aben/

 

 

Våbentilladelser forlænges af Justitsministeriet

Da et større antal medarbejdere hos PAC fortsat løser en række opgaver for politiet som følge af coronavirus, har behandlingen af ansøgninger om og fornyelse af våbentilladelser været nedprioriteret. Et udtræk fra Politiets Våbenregister viser, at omkring 10.000 våbentilladelser m.v. udløber i perioden 12. marts til 11. maj 2020, hvilket forventes at ville medføre yderligere forlængelse af sagsbehandlingstiderne ved PAC. 

For at sikre, at lovlydige borgere ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse, har justitsministeren derfor underskrevet en midlertidig bekendtgørelse, der foreløbigt forlænger gyldigheden af våbentilladelser - der ellers var udløbet i perioden 1. marts – 31. maj 2020, til den 31. august 2020 – såfremt der rettidigt er ansøgt om ny våbentilladelse eller våbenpåtegning.

Den midlertidige bekendtgørelse trådte i kraft den 8. april 2020.

 

 

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk