Rabat på konsulenttimer hos Herning Pengeskabsfabrik


Ny medlemsaftale indgået med Herning Pengeskabsfabrik 

Danmarks Våbenhandlerforening har indgået en aftale med Herning Pengeskabsfabrik om at tilbyde medlemmer af foreningen konsulentydelser på favorable vilkår. Medlemstilbuddet omfatter følgende;

Teknisk Sikringsvurdering
Mulighed for konsulentbistand hertil via Herning Pengeskabsfabrik A/S, Jef Jefsen.

Påtænkes etablering / ændring af:

  • Våbenlager
  • Våbenudstilling
  • Ammunitionslager
  • Ammunitions-,  eller ekspeditionslager i butik
  • Fornyelse af forhandlertilladelse

Vil det fremme processen at have gennemgået sine faciliteter - hvad holder, hvad holder ikke.
Et dokument med teknisk beskrivelse af aktuel installation + forhold som tænkes forbedret, vil være godt for alle parter i processen, når der ansøges, inden PAC kommer på besøg.
 
Mål: At imødekomme de krav som den aktuelle forvaltning af våbenloven måtte stille, ikke mere eller mindre. Og hverdagens drift stadig fungerer optimalt.

Priser for medlemmer af Danmarks Våbenhandlerforening:

  • Kørsel 9,50 kr pr km
  • Timepris (omfatter besøg + køretid + tid til evt skrivearbejde) 725 kr (975 kr. for ikke-medlemmer)
  • Bro / færge efter regning


Priser excl. moms – afregnes via faktura fra Herning Pengeksabsfabrik A/S