Test af fabriksladet blyfri riffelammunition til jagt

Kære medlem,

Som I måske er bekendt med, har EU Kommissionen bedt Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, om at fremsætte et forslag om totalt forbud mod bly i ammunition inden for EU. Dette falder helt i tråd med Danmarks Jægerforbunds holdning, der i flere år har sigtet mod at tilvejebringe de nødvendige rammebetingelser for en permanent udfasning af bly i riffelammunition til jagt.

DJ har derfor valgt at foretage denne test for at undersøge effektiviteten af de kommercielt tilgængelige blyfri jagtkugler der er alternativer til den traditionelle blyammunition, som vi kender den. Denne test bliver interessant at se resultatet af, specielt set i lyset af, at blyfri ammunition har været kommercielt tilgængelig i årevis. 

Danmarks Jægerforbund vil drøfte denne problemstilling i Vildtforvaltningsrådet, hvilket også vil medføre en justering af bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.                        

Med andre ord: Danmarks Jægerforbund arbejder aktivt for en total udfasning af bly i riffelammunition til jagt, hvilket man ønsker at sætte fokus på i aprilnummeret af Jæger. Se venligst vedhæftede skrivelse fra Danmarks Jægerforbund, der beskriver processen.

Fsva. blyfri ammunition til træning- og sportsskydning, så støtter Danmarks Våbenhandlerforening som udgangspunkt ikke op om et forbud, såfremt præcisionen af alternativerne ikke lever op til de krav, topskytter forventeligt kan have til deres ammunition, og under alle omstændigheder, så kan Danmarks Våbenhandlerforening ikke støtte op om et dansk forbud, med mindre dette er et resultat af et europæisk forbud mod anvendelse af bly i sportsammunition.

Testen finder sted i Oksbøl i uge 45. Efter aftale med Nikolaj Vigger Knudsen fra Danmarks Jægerforbund kan ammunition enten leveres personligt eller sendes til:

 

Danmarks Jægerforbund

”Test af blyfri riffelammunition i uge 45”

Molsvej 34

8410 Rønde

 

Ammunitionen skal senest være Danmarks Jægerforbund i hænde med udgangen af uge 44. Danmarks Jægerforbund har tilladelse til salg af ammunition.