Status på våbenpolitiske sager

Status på våbenpolitiske sager

 

Flere sager af høj prioritet for Danmarks Våbenhandlerforening er igennem en længere periode blevet diskuteret med Justitsministeriet. Foreningen udarbejdede et ændringsforslag til våbenlovgivningen i december, som ville kunne løse branchens udfordringer med den nuværende praksis og samtidig sikre en tryg våbenlovgivning. Siden da har Våbenhandlerforeningen imidlertid afventet en proces fra myndighedernes side, som ikke er blevet kortere af Coronakrisen og en forstyrrende udskiftning blandt Forebyggelseskontorets medarbejdere. I mellemtiden er værdifuld tid gået tabt.

Senest har myndighederne dog sat en offentlig høring i løbet af maj måned i udsigt for de pågældende sager. Det betyder, at Våbenhandlerforeningen vil få mulighed for at give ændringsforslag og kommentarer til myndighedernes endelige udkast, og dermed forhåbentlig løse en del af de nuværende problematikker for branchen.

Konkret drejer det sig om bl.a. følgende sager:

  • Erhvervsdrivendes mulighed for udstilling af og overdragelse af våben uden for godkendte lokaler
  • Prøveskydning af våben
  • Tilladelser til lyddæmpere, som en integreret del af riffeltilladelsen
  • Tilladelse til halvautomatiske rifler på jagttegn

Herudover er opbevaring af røgsvagt krudt i en selvstændig proces, der p.t. beror på diskussioner mellem Beredskabsstyrelsen, Justitsministeriet og Rigspolitiet, og derfor ikke er en del af den ovennævnte ”pakke” af ændringer i første omgang. Grundet den tid denne proces tager er den blevet skilt ud fra resten for ikke at forsinke andre ændringer.

Danmarks Våbenhandlerforening har derudover fået tilsagn om en implementeringsgruppe vedrørende de nye regler for mærkning af våben. Det blev for år tilbage lovet, at Justitsministeriet ville sætte en sådan gruppe sammen, og foreningen har derfor presset på for at det skulle blive til noget, nu hvor mærkningsreglerne er trådt i kraft – med det resultat at der er en vis grad af forvirring - både i branchen og hos myndighederne, om hvad reglerne betyder i praksis. 

Vi orienterer naturligvis løbende, når der er nyt at melde.

 

 

Med venlig hilsen

 

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk