Regler for salg af peberspray

Kære medlemmer

Det er kommet Danmarks Våbenhandlerforening for øre, at politiet i øjeblikket tjekker op på salg af peberspray – og om dette foregår online. Jf. våbenbekendtgørelsens 45a, stk. 2 står der, at peberspray ikke må sælges via internettet. Som politiet tolker det, gælder dette også i tilfælde, hvor peberspray’en skal afhentes i butikken med fremvisning af ID. Det centrale er derfor, hvor selve salget er fundet sted – dvs. hvis aftalen mellem butik og kunde blev indgået online, så er der tale om onlinesalg. Dette er i så fald ulovligt. Ud fra denne tolkning kan man altså fortsat vise udvalget af pebersprays, samt eksempelvis informere om lagerstatus, online.

»§ 45 a. Erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42, skal ved salg af peberspray ved kontrol af ID sikre sig, at køberen er over 18 år, medmindre dette åbenbart er tilfældet. Peberspray må kun sælges efter udtrykkelig anmodning fra køberen.

Stk. 2. Peberspray skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for forretningens kunder (bag disk, i aflåst skab el.lign.). Peberspray må ikke sælges via internettet.«

 

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1699

 

Med venlig hilsen

 

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk