Rapportér skader relateret til bionedbrydelige haglskåle

Hjælp Danmarks Våbenhandlerforening -
rapportér skader, som følge af bionedbrydelige haglskåle

 


 
Danmarks Våbenhandlerforening har brug for din hjælp.
 
I forbindelse med vores udvalgsarbejde under Miljøstyrelsen arbejder vi med rammerne for en udfasning af plast i haglskåle. I den forbindelse er der kommet tilbagemeldinger om skader på våben, som muligvis kan skyldes brug af de nye typer haglskåle. Omfanget af disse skader er desværre meget svært at få overblik over, og derfor beder vi nu om din hjælp.
 
Har du kendskab til skader, der muligvis kan relateres til haglammunition med bionedbrydelige haglskåle, vil vi MEGET gerne høre fra dig. 
 
Du er velkommen til at anonymisere visse oplysninger, som du ikke ønsker oplyst, ligesom vi vil behandle dine oplysninger i fortrolighed, hvis du ønsker det.
 
Vores skrækscenarie er, at der bliver indført et forbud, som efterfølgende giver en masse våbenskader, før der er ordentlige alternativer på plads. Din hjælp med at afdække omfanget af potentielle skader er derfor yderst vigtig - og det haster.
Justitsministeriet på virksomhedsbesøg med Danmarks Våbenhandlerforening
 

 
Som en udløber af den dialog der bl.a. fandt sted til mødet med justitsminister Mattias Tesfaye i juni, var repræsentanter fra justitsministeriet den 17. august på virksomhedsbesøg hos Vaabensmeden.dk til en snak om de meget konkrete udfordringer branchen står overfor. Målet var derudover at få skabt nogle kontaktveje, som kan hjælpe vores branche fremover med at komme til orde. 

Det var vores oplevelse at man tog vores problemer alvorligt, og derudover var løsningsorienterede fra ministeriets side. Vi håber derfor at kunne omsætte denne indstilling til konkrete resultater hurtigst muligt. 

Mandag den 22. august har justitsministeriet inviteret til møde i Våbendialogforum hvor Danmarks Våbenhandlerforening også vil deltage.