Opfølgning på møde 22. februar om støjniveau på flugtskydningspatroner

Kære medlem af Danmarks Våbenhandlerforening

 

Danmarks Våbenhandlerforening videresender denne opfølgning på et møde vedrørende støjniveauer på flugtskydningspatroner, fra Danmarks Jægerforbund.

Arbejdet vedrører en eventuel mærkning af flugtskydningspatroner, så støjniveauet fremgår.

------------------------------------------------

Kære importører af flugtskydningspatroner

 

Tak for et godt møde og jeres konstruktive tilgang til udfordringerne med støj på vores flugtskydningsbaner.

Som vi aftalte på mødet, er her et link til Nordtestmetoden som er den testnorm der ligger til grund for måling af emissionsværdierne på flugtskydningspatronerne. I finder nordtest metoden 099 her: http://www.nordtest.info/wp/2002/11/15/shooting-ranges-prediction-of-noise-nt-acou-099/. Testen findes kun på engelsk.

Vi har været i dialog med SWECO som er rådgivende ingeniører for at få deres vurdering af hvor vi bør lægge max grænsen for støjniveauet for flugtskydningspatroner.

Deres anbefaling og som vi støtter, er at vi opdeler Våbenklasse 4, (som er haglvåben), i 4 støjklasser:

Klasse 4a = 119,4 dB (Dette er de nye udgangsværdier som målt i 2018 og som vil give udfordringer på mange skydebaner, men ikke på alle)

Klasse 4b = 118 dB

Klasse 4c = 116,5 dB

Klasse 4d = 115,5 dB

Dette vil give mulighed for, at der udarbejdes et tillæg til de enkelte miljøgodkendelser som kan fastlægge hvilken våbenklasser der må anvendes på den pågældende bane.
Jeres opgave bliver, at få patronerne mærket i forhold til våbenklasse.

Det optimale ville selvfølgelig være, hvis vi på sigt kan opnå at alle flugtskydningspatroner ikke har en højere emissions værdi end 115,5 dB.

Vi ser frem til at mødes med jer igen i maj/juni og høre hvilke tilbagemeldinger I har fra jeres producenter. I må meget gerne hjælpe med at sprede denne mail til de importører som vi ikke fik med til mødet, da vi gerne vil samle alle om denne udfordring.

Med venlig hilsen

Lars Thune Andersen
Teamleder, Våben & Skydning
Danmarks Jægerforbund