Opdatering på PAC og corona

Kære medlemmer

Danmarks Våbenhandlerforening har presset på for afklaring angående PAC’s corona-relaterede lukning, og vi har i dag fået følgende besked fra Justitsministeriet:

-------------

PAC har d.d. oplyst, at man fortsat forventer at kunne behandle sager om tilladelse til ind- og udførsel af våben, men at der må forventes en længere sagsbehandlingstid, idet et større antal medarbejdere i PAC løser en række særlige opgaver for politiet som følge af situationen med corona-virus.

Til orientering oplyste PAC, at ansøgningerne kan indgives som hidtil, men at det indtil videre ikke er muligt at ringe til Våbenafdelingen i PAC på det sædvanlige nummer. Spørgsmål om tilladelser skal derfor rettes til Våbenafdelingen pr. mail via borger.dk eller virk.dk.

PAC er i gang med at iværksætte løbende information om ovenstående på deres hjemmeside. Vi opfordrer derfor til, at I holder jer opdaterede via PACs hjemmeside.

-------------

Vi presser fortsat på for at sagsbehandlingstiden minimeres så meget som muligt, og vi opfordrer fortsat vores medlemmer til at kontakte sekretariatet med problemer eller ønsker som resultat af den igangværende krise. Vi har også specifikt spurgt Justitsministeriet ind til, hvorvidt sagsbehandlingen også fortsætter på våbentilladelser for privatpersoner, men i skrivende stund har vi ikke modtaget svar. Vi kommer med en opdatering på dette, så snart der forelægger svar fra ministeriet.

På www.danskerhverv.dk/corona kan I få opdateringer om de hjælpepakker, regeringen har lavet til erhvervslivet, og vejledninger til at få del i dem, bl.a. en vejledning om den nye lønkompensationspakke. Nye og gamle nyhedsbreve fra Våbenhandlerforeningen kan derudover altid findes på www.vaabenhandlerforeningen.dk, der opdateres løbende.

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal
Sekretariatschef Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
MLV@DANSKERHVERV.DK
www.vaabenhandlerforeningen.dk