Nyt system for ind- og udførsel af våben på vej

Lancering af nyt system for ind- og udførsel af våben

 
Danmarks Våbenhandlerforening har modtaget nedenstående til deling med vores medlemmer. Det drejer sig om en lancering af et nyt system for ind- og udførsel af våben, som vil finde sted i morgen, onsdag den 24. august. Hermed til jeres orientering:

Kære våbenforhandlere, importører og andre interessenter

Vi har fra Politiets Administrative Center nu færdiggjort en ny selvbetjeningsløsning, som I skal bruge til at registrere jeres ind- og udførsel af våben. En helt central del af denne ændring er, som følge af lovgivningen, at I skal registrere de væsentlige våbendele.

Da vi også ved, at denne del vil være forbundet med et mere omfattende registreringsarbejde hos jer, har vi valgt at understøtte registreringen ved hjælp af et Excel-ark. Dette ark til masseregistrering har vi udviklet i samarbejde med en af de største våbenimportører i landet.

Fra politiets side skal I vide, at vi er klar over det betyder – for nogle af jer – en stor ændring i forhold til den gamle måde, hvor vi kunne tage imod billeder af kvitteringer med udenlandske oplysninger m.v. på. Sådan er det desværre ikke længere, fordi lovgivningen som sagt kræver en mere omfattende registrering end tidligere.

Helt konkret, så beder vi jer fremover om at følge disse trin når I søger om ind- eller udførsel:
 

Sådan gør du

  1.  www.politi.dk vælges fra forsiden Våben > Virksomhed > Ansøg om tilladelse til indførsel eller udførsel af våben.
  2. Du står nu på den nye løsning, hvor du på den grønne knap kan sætte gang i ansøgningen.
  3. I løbet af selve ansøgning kan du vælge mellem indførsel eller udførsel – i begge tilfælde blive du bedt om at udfylde Excel arket og vedhæfte det.
  4. Du kan også finde arket, uden at gå ind i selvbetjeningen. Dette gør du ved at vælge spørgsmålet ”Hvordan udfylder jeg registreringsarket” nederst på siden, hvorfor du så kan downloade arket.
  5. I alle tilfælde skal du logge ind i selvbetjeningsløsningen, når du skal søge om indførsel eller udførsel – vi har desværre ikke mulighed for at sagsbehandle din ansøgning, hvis du fx udelukkende sender arket pr. mail eller digital post.
 

Vejledning til masseregistrering i Excel


I arket kan du læse en vejledning til, hvordan du udfylder de enkelte felter. Det er vigtigt at bemærke, at der i hvert enkelt felter skal klikkes på ▼-pilen for at kunne vælge fx våbentype eller fabrikat.
Efter udfyldelse skal du huske at gemme arket på din computer og vedhæfte det i ansøgningen.

Bemærk: vi anbefaler, at du ved hver ansøgning henter dokumentet fra politi.dk for sikre, at du altid har den seneste udgave i hånden.

Excel arket er under løbende udvikling. Vi samarbejder bl.a. med Danmarks Våbenhandlerforening om at udvikle den bedste løsning og vil løbende se på, hvordan vi optimerer løsningen.
 
Med venlig hilsen
Tilladelser
Politiets Administrative Center
Danmarks Våbenhandlerforening til møde i Våbendialogforum
 

 
Den 22. august var repræsentanter fra Danmarks Våbenhandlerforening til møde i justitsministeriets Våbendialogforum, hvor fokus var på at få gjort status på den lange række af udestående sager de forskellige våbenorganisationer fra Dansk Våbenforum har kørende - udover det altoverskyggende nedbrud i det nye våbenregister.

Fokus fra ministeriet er i første omgang på sager, der kan løses administrativt, dvs. uden lovindgreb, da dette i sagens natur er en kortere proces. Dog vil regeringens kommende forslag til en ny bandepakke alligevel åbne op for våbenloven, hvorfor det også vil være muligt at lave ændringer her - under forudsætning af, at myndighederne kan bakke op om forslagene.

Danmarks Våbenhandlerforening har flere højtprioriterede sager på listen, som vi håber snart at kunne melde nyt ud omkring - herunder opbevaring af røgsvagt krudt, tilladelser til lyddæmpere, prøveskydning for bøssemagere og vejledning ift. våbenmærkning blandt andet.