Ny bekendtgørelse om våbenmæglervirksomhed

Ny våbenmæglerordning træder i kraft 1. juli

Fra den 1. juli træder en ny ændring af våbenbekendtgørelsen i kraft, der implementerer et EU-direktiv fra 2017 med krav om indførsel af regler for såkaldt våbenmæglervirksomhed. Ifølge direktivet defineres våbenmæglervirksomhed som en fysisk eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvist består i;

  1. Forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af skydevåben, væsentlige dele heraf eller ammunition.
  2. Tilrettelæggelse af overførsel af skydevåben, væsentlige dele eller ammunition inden for en medlemsstat, mellem to medlemsstater, fra en medlemsstat til et tredjeland eller fra et tredjeland til en medlemsstat.

Er en virksomhed omfattet af ovenstående, betyder de nye regler at skal godkendes og registreres af myndighederne som våbenmæglervirksomhed, ligesom ovenstående ’transaktioner’ skal indsendes til og registreres af politiet. Det er endnu uklart hvordan dette konkret skal foregå, ligesom Danmarks Våbenhandlerforening har efterlyst en vejledning til at forstå definitionen af ’transaktioner’. Justitsministeriet og Rigspolitiet har i den sammenhæng lovet et afklarende møde omkring den kommende praksis med foreningen, men datoen for dette møde er desværre ikke blevet fastlagt endnu.

Danmarks Våbenhandlerforenings høringssvar ønskede derudover en udskudt ikrafttrædelsesdato, bl.a. indtil mekanismen vedr. registrering af transaktioner var blevet nærmere defineret. Vi påpegede også den betydelige mængde dobbeltarbejde de nye krav om registreringer kan resultere i, grundet de danske regler for ind- og udførselstilladelser. Læs hele høringssvaret her.

Det er Danmarks Våbenhandlerforenings vurdering at hovedparten af ”våbenmæglere”, allerede er registrerede  våbenhandlere, og derfor ikke vil opleve at blive berørt af den nye våbenmæglertilladelse.

Hele den nye bekendtgørelse kan læses her.

 

Bestil plakater om digitalt jagttegn hos Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har tidligere på året udgivet det digitale jagttegn, og beder nu om jeres hjælp til at udbrede det blandt jægerne. I den forbindelse kan I bestille en eller flere plakater, som kan hænges op i jeres butik, ved at skrive til følgende mailadresse med det ønskede antal. Miljøstyrelsen sender derefter plakaterne til den oplyste adresse: miash@mst.dk

Fordelene ved det digitale jagttegn er bl.a. at det altid er ved hånden, når man har telefonen med, og at informationer i det altid er opdaterede.

 

Information om sommerens bemanding i Våbenhandlerforeningens sekretariat

 

Sekretariatschef Matthias Lumby Vesterdal vil være på barselsorlov fra den 19. juni til den 15. september.

I mellemtiden kan medlemmer som sædvanlig rette henvendelse til sekretær Käthe Dahl-Jensen på dbvweb@dbvweb.dk, bl.a. angående bestilling af våbenmærker, våbenbøger m.v. Käthe er på sommerferie i uge 26 + 27.

I ønskes alle en god sommer!

 

Mange hilsner

Sekretariatet i Danmarks Våbenhandlerforening