Møde i Våbendialogforum og ny bøssemageruddannelse

Glædelig jul og godt nytår fra sekretariatet

På vegne af hele sekretariatet vi vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt og indbringende nyt år. Vi ses i 2022.

 

 

Møde i Justitsministeriets Våbendialogforum

Den 14. december deltog Danmarks Våbenhandlerforening i det første møde i Justitsministeriets Våbendialogforum i over to år, på trods af målsætningen om at mødes hvert halve år i dette forum, og at der i flere år har ligget en lang række sager og afventet en afklaring. Grundet sagsmængden blev hver organisation bedt om kun at tage én enkelt sag med på mødet.

Der foreligger endnu ikke et referat fra mødet som kan rundsendes, men blandt de sager der blev rejst af Danmarks Våbenhandlerforening var et ønske om hurtigt at få løst den kritisable situation omkring bøssemageres manglende tilladelse til at prøveskyde reparerede våben, samt en efterlysning af markant bedre kommunikation fra myndighederne om praksisændringerne, og dialog med branchen herom. Det er vores opfattelse at der blev lyttet på begge punkter, og vi forventer derfor at se forbedringer i begge spørgsmål hurtigst muligt i det nye år.

 

Revidering af bøssemageruddannelse på vej – input efterspørges fra medlemmerne!

For første gang i ca. 50 år skal bøssemageruddannelsen revideres og Danmarks Våbenhandlerforening søger idéer fra medlemmerne.

I forbindelse med en forestående revision af uddannelsen for finmekanikere, hvor låsesmede blive flettet yderligere ud fra finmekanikeruddannelsen er der nedsat et udvalg under undervisningsministeriet, der skal se på en opdatering af finmekanikeruddannelsen.

Bestyrelsesformand, Kristian H Petersen, har på vegne af Danmarks Våbenhandlerforening deltaget i første møde omkring denne omlægning.

Der var i praksis lagt op til at låsesmede skulle flettes mere ud fra de skoleforløb de øvrige finmekanikere følger og der var derfor ikke som sådan lagt op til nogen gennemgribende ændringer af uddannelsen for finmekanikere, herunder bøssemagere. Dette har vi og Dansk Industri, der repræsenterer finmekanikerne, modsat os på det kraftigste.

Vores bøssemagerlærlinge laver pt. en sidelås fra 1800-tallet til svendeprøven og vores uddannelse er ikke moderniseret i ca. 50 år. Dette sammenholdt med at finmekanikerne gerne vil have mere CNC-praksis ind i deres uddannelse, gør at vi har behov for en større separation. Dette er der umiddelbart opbakning til i udvalget.

Der er imidlertid det problem, at bøssemagerfaget er det klart mindste på uddannelsen. Derfor har Danmarks Våbenhandlerforening foreslået, at man som udgangspunkt følger de øvrige finmekanikere i grundforløbet. Dette består af følgende:

*                        Materialeforståelse, Spåntagende og spånløs bearbejdning.

*                        Produktionsudvikling og dokumentation.

*                        Finmekanisk bearbejdningsteknik.

De øvrige skoleophold kan derefter bestå af Valgfrie uddannelsesspecifikke fag (VUF). Disse kan således stykkes sammen af fag fra mange forskellige branchegrene, eksempelvis følgende:

*                        TIG Svejsning - Smedeuddannelsen.

*                        Træarbejde - Snedker

*                        Lodning - VVS

*                        Grundlæggende el-teknik - Elektromekaniker (Dette er et ønske fra Forsvaret, som ønsker at uddanne flere VMEK i den civile gren)

Dette er en meget fleksibel og smidig metode til at sammensætte en uddannelse, der retter sig imod vores fag uden at skulle oprette selvstændige klasser - med de økonomiske konsekvenser dette måtte have.

Det vi ønsker nu er at nedsætte et lille udvalg, der kan se på hvilke fag der skal forsøges indhentet og hvilket stof der er behov for i uddannelsen.

Vi har nogle grundforslag, som er listet nedenfor, men ønsker så mange medlemmers input som muligt. Der vil også være behov for input til den teoretiske undervisning, ligesom vi også skal have udarbejdet en teoretisk prøve, samt en praktisk svendeprøve.

De værksteder der byder ind med input til denne revision af uddannelsen, vil derfor også som udgangspunkt blive kontaktet med henblik på nedsættelse af et undervisningsudvalg, der kan udarbejde disse prøver og teoretisk indhold. Har man ikke nogen tilføjelser til vores forslag, men stadig ønsker at deltage i udvalgsarbejdet, må man således meget gerne melde ind med dette.

Kompendieforslag:

Praktisk undervisning

 • Fileskole
 • Træarbejde – lus, overflade behandling
 • Grundlæggende spåntagning- fræsning, drejning.
 • Svejsning – TIG, sikkerhedskursus.
 • Lodning – Blød, Hård
 • Lime teknikker - Epoxy kursus
 • Fremstilling af bladfjedre.
 • Værkstedsrelevant hærdning.
 • Slibning af bord, stikler.
 • Overfladebehandling – Blånering koge/stryge, Ceracoat
 • Intro til CNC

Teoretisk undervisning

 • Prøve med relevante våbentekniske spørgsmål.
 • Grundlæggende fejlfindingsteori
 • Våbenlov / Jura
 • Salgsteknikker / kundekommunikation / forventningsafstemning
 • Materialelære
 • Grundlæggende optiklære.
 • Ammunitions interne/eksterne ballistik.

Henvend dig direkte til Kristian H Petersen eller sekretariatet, såfremt du ønsker at deltage i dette arbejde.