Spørgsmål om potentielle skader fra plastfri haglskåle

Spørgeskema angående mulige skader fra plastfri haglskåle

Kære medlem
 
Danmarks Våbenhandlerforening har brug for din hjælp.
 
I forbindelse med vores udvalgsarbejde under Miljøstyrelsen arbejder vi med rammerne for en udfasning af plast i haglskåle. I den forbindelse er der kommet tilbagemeldinger om skader på våben, som muligvis kan skyldes brug af de nye typer haglskåle. Omfanget af disse skader er desværre meget svært at få overblik over, og derfor beder vi nu om din hjælp.
 
Har du kendskab til skader, der muligvis kan relateres til haglammunition med bionedbrydelige haglskåle, vil vi MEGET gerne høre fra dig. Du kan tilgå spørgeskemaet, som vi vil bede dig udfylde. Det er ikke sikkert, at du har alle de efterspurgte oplysninger, men angiv i så fald så meget som det er muligt.
 
Du er således også velkommen til at anonymisere visse oplysninger, som du ikke ønsker oplyst, ligesom vi vil behandle dine oplysninger i fortrolighed, hvis du ønsker det.
 
Vores skrækscenarie er, at der bliver indført et forbud, som efterfølgende giver en masse våbenskader. Din hjælp med at afdække omfanget af potentielle skader er derfor yderst vigtig.
 
Har du spørgsmål eller ønsker du noget uddybet, er du også altid velkommen til at kontakte mig direkte.

Mange hilsner
Kristian Petersen
Formand for Danmarks Våbenhandlerforening

 

Relevante spørgsmål stillet af Venstre til justitsministeren på våbenområdet

Folketingsmedlem for Venstre, og medlem af retsudvalget, Kristian Pihl Lorentzen har stillet hele 21 såkaldte §20-spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup, angående en række sager, som i lang tid har været af store interesse for branchen.

Spørgsmålene går blandt andet på våbenhandlernes rammer for at udstille våben eller lade kunder prøveskyde, udover at spørge ind til justitsministeriets inddragen af branchen og våbenbrugere i lovgivningsarbejdet.

Spørgsmålene, og svarene, når disse foreligger, kan læses på Folketingets hjemmeside.