Nye selvbetjeningsløsninger og information om våbenmæglerordning

Nye digitale selvbetjeningsløsninger


Vi har fra PAC modtaget følgende information vedrørende nye selvbetjeningsløsninger.

Kære Våbenhandlerforening
 
Politiets tilladelser på våbenområdet er nu blevet endnu mere digitale, da vi har lanceret nye digitale selvbetjeningsløsninger for at søge om tilladelse til at forhandle våben, transportere våben og rejse ind/ud af Danmark med våben.
 
Det betyder for jeres medlemmer, at de fra nu af skal søge deres tilladelser digitalt. politi.dk/vaaben.  Jeres medlemmer søger med virksomhedens NemID. Fordelene ved de digitale løsninger er desuden, at de er brugervenlige, mere overskuelige og tilpasser sig undervejs i takt med, at en forhandler foretager sine valg i ansøgningen.
 
Samtidigt er alle krav i henhold til den gældende lovgivning indarbejdet i de digitale blanketter. Det er medlemmets sikkerhed for, at når de søger digitalt, søger de også lovligt. Når vi har behandlet en ansøgning, får medlemmet svar i virksomhedens e-Boks. 
 
Det betyder også, at vi udfaser de gamle muligheder for at søge via mails eller på virk.dk. Vi skal derfor bede medlemmerne om at fjerne eventuelle gamle PDF-blanketter på deres hjemmeside, sådan at flest muligt fremover kan få glæde af de digitale selvbetjeninger.  
 
Lovgrundlaget for den digitale ansøgning
Våbenbekendtgørelsen slår fast, at man som borger i DK skal søge digitalt (Våbenbekendtgørelsens §4), hvis man ønsker at opnå en tilladelse på våbenområdet. Dette er anderledes end andre lovgivningsområder, hvor man som borger kan være undtaget, for eksempel fra at skulle modtage digital post i e-Boks. 
 
Vi håber at jeres medlemmer tager godt imod de nye digitale muligheder. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Politiets Administrative Center, våbensektionen, på telefon 7020 1473
 
Med venlig hilsen
 
Politiets Administrative Center 
Våbenafdelingen

 

Nye tilladelser til våbenmægling

Bestyrelsen har over en periode været i dialog med Rigspolitiet omkring de nye tilladelser til våben mægling.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål. Særligt en definition af “Våbenmægler” og “tilrettelæggelse” er ønskværdig. Men indtil disse er yderligere afdækkede, har vi følgende information fra Rigspolitiet om den nye våbenmægler ordning.

Hent Rigspolitiets information her