Referat af generalforsamling, prøveskydningsskabeloner, miljørapport og opfordring

Referat af generalforsamling i Danmarks Våbenhandlerforening

 

Danmarks Våbenhandlerforenings ordinære generalforsamling blev afholdt digitalt den 17. marts. Referatet er vedhæftet denne mail. Vi takker alle der deltog for gode spørgsmål og input, og håber at næste års generalforsamling vil kunne afholdes fysisk, som normalt.

 

Formularer på prøveskydninger på hjemmesiden

De nye ændringer i våbenbekendtgørelsen fra juli 2020 muliggør prøveskydninger af våben, for kunder som har våbentilladelse. For at udføre disse prøveskydninger skal våbenhandlere bl.a. registrere det specifikke våben der overlades til en potentiel kunde, samt en række andre informationer om den person våbnet overlades til.

Som medlem af Danmarks Våbenhandlerforening kan du via hjemmesiden downloade to forskellige skabeloner til brug ved prøveskydninger, afhængig af hvilket behov du har. Skabelonerne kan downloades ved at logge ind, og finde formularerne under ”Medlemsfordele”. For at få et log ind, bedes I skrive til sekretariatet.

Såfremt de udfyldes korrekt har Danmarks Våbenhandlerforening fået tilkendegivelse fra Rigspolitiet om, at disse formularer indeholder de pligtige oplysninger ved prøveskydning af våben.

 

Ny rapport om bionedbrydelige haglskåle

Teknologisk Institut har, med Dansk Jagtakademi som underleverandør, kortlagt markedet for bionedbrydelige haglskåle for Miljøstyrelsen. Danmarks Våbenhandlerforening har også bidraget i den forbindelse. Resultatet er en kortlægning af markedet, som I kan finde her, og som vil være af interesse for de fleste: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/ny-kortlaegning-bionedbrydelige-haglskaale-kan-minimere-plastikrester-fra-jagt-i-naturen/

 

Problemer med import/eksport? Skriv til sekretariatet

Senest på Danmarks Våbenhandlerforenings generalforsamling har flere medlemmer fortalt om meget uhensigtsmæssige processer og krav ved import og eksport af våben og ammunition. Derfor vil foreningen over den kommende tid sætte fokus på problemstillinger der specifikt har at gøre med indførsel og udførsel af våben og ammunition.

Vi opfordrer derfor medlemmer med eksempler på disse til at sende dem ind til sekretariatet, så vi kan samle dem og tage det op overfor myndighederne. Af særlig interesse er bøvlede processer ved samhandel med andre EU-lande.

Alle medlemmer ønskes en god påske!