Ny praksis ang. serienumre, orientering om slutafregning for kompensationer og ny pulje til digitalisering

Ny praksis fra PAC ang. serienumre i våbendele

PAC har overfor Danmarks Våbenhandlerforening bekræftet, at våbenhandlere fremover kan have identiske serienumre i essentielle våbendele.

Dette betyder, at der kan være identiske serienumre på eksempelvis låsestol/pibe/bundstykke/lås for riffel, løb/baskyle/lås/ramme for haglvåben, ramme/pibe/tromle for revolver eller ramme/slæde/pibe for pistoler.

Det har før været praksis at PAC har ønsket supplerende eller forskellige våbennumre på eksempelvis rifler født med samme nummer på pibe/låsestol.

Denne praksis er nu bortfaldet, hvilket Danmarks Våbenhandlerforening bifalder.

Danmarks Våbenhandlerforening arbejder fortsat sammen med Rigspolitiet og PAC på at få udarbejdet en vejledning for mærkning af våben importeret fra lande uden for EU.

 

Slutafregning for kompensationspakker i 2020

Hvis din virksomhed har modtaget kompensation under coronakrisen, er kompensationen blevet beregnet på baggrund af din virksomheds oplysninger om forventningen til den periode, der er søgt kompensation for. Ved slutafregningen, skal der indsendes oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i perioden, så det endelige kompensationsbeløb kan udregnes.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om din virksomhed eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: www.virksomhedsguiden.dk/corona

Senest 31. maj 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger i de angivne perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

De berørte virksomheder, selvstændige og freelancere får besked direkte i deres Digital Post om slutafregning. Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis din virksomhed skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

 

Ny pulje fra SMV:Digital: Få 100.000 kr. i tilskud til din digitale omstilling

E-handlen vækster voldsomt hvert år i Danmark og denne tendens er ikke blevet mindre under coronakrisen.

Via SMV:Digital kan SMV’ere (3-249 ansatte) opnå tilskud på op til 100.000 kroner på kompetent rådgivning om digital omstilling af din virksomhed – bl.a. via udvikling af en netbutik. Der er mulighed for at søge tilskud til rådgivning til henholdsvis digital omstilling og til udvikling af e-handel. Indenfor digital omstilling kan det eksempelvis være forretningssystemer, produktionsoptimering, IoT og digital sikkerhed, imens e-handel blandt andet kan være e-handelsplatform, webshop og online markedspladser.

 Puljen åbnede den 16. april, og der er først til mølle, så skynd dig at læse mere på www.smvdigital.dk og søg, hvis det er relevant for din virksomhed.