Pebersprayloven ventes rullet tilbage i starten af 2021

Pebersprayloven rulles tilbage fra starten af 2021

Den nuværende peberspraylovgivning trådte i kraft den 1. januar 2019, og har fra start pådraget sig stor opmærksomhed. Da loven blev indført, var den samlede opposition imod, herunder Socialdemokratiet. Siden valget sidste år, har der derfor været en vis usikkerhed forbundet med lovens overlevelse, særligt da den nuværende regerings støttepartier er meget imod loven.

I løbet af 2020 har man derfor fra Justitsministeriets side gennemført en undersøgelse, der skal afdække konsekvenserne af pebersprayloven. Det er denne undersøgelse, der nu er kommet ud og giver anledning til, at regeringen vil tilbagerulle pebersprayloven, så det fremover kun skal være særligt udsatte personer, der må få tilladelse til at købe og bære peberspray i offentligheden. Ifølge undersøgelsen er det kun i meget få tilfælde, at peberspray er blevet brugt i selvforsvar, mens sager med ulovlig besiddelse og import af peberspray er vokset meget i perioden. Man vil derfor endnu engang ændre i våbenloven - gerne i begyndelsen af 2021. Samtidig holder de borgerlige partier fast i, at det skal være lovligt at have peberspray hjemme, og det er derfor sandsynligvis ikke det sidste, vi har set til sagen.

Læs pressemeddelelsen fra Justitsministeriet, samt tal fra undersøgelsen her: https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/for-mange-pebersprays-i-kriminelle-haender-faar-minister-til-at-aendre-ordning/

 

Registrering af haglgeværer i våbenbog

Det er kommet Danmarks Våbenhandlerforening for øre, at politiet ved kontrol af våbenbøger i nogle tilfælde har bedt om yderligere dokumentation, som kan fastlægge, hvem der er registreret som ejer af et givent haglgevær. Da dette kan være tæt på umuligt at fastslå - selv hvis man beder om en kvittering, som kan dokumentere ejerskabet af det pågældende våben, har foreningen rettet henvendelse til PAC om sagen. Også for at påpege den manglende lovgrundlag for kontrollen. 

PAC var enige i vores vurdering, og har derfor set til at det ikke vil ske igen. Såfremt I oplever lignende bedes I rette henvendelse til sekretariatet.  

 

Ny pulje til SMV'ere til udvikling af cirkulær forretningsmodel

Danmarks virksomheder skal blive bedre til at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller, og derfor er der nedsat en pulje fra projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) under Erhvervsfremmemidlerne, som er målrettet til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at omstille deres forretningsmodel, så den bliver mere miljøvenlig. 

Virksomheden omstiller sig fra lineær til cirkulær forretning ved f.eks. at designe, producere eller sælge produkter som:
•    Holder længere
•    Er lette at reparere og renovere
•    Kan skilles ad, så materialer kan genanvendes
•    Lejes ud i stedet for at blive solgt
•    Består af organiske/fornybare materialer

Med projektet kan din virksomhed få individuel rådgivning og sparring til at gennemføre miljøvenlige initiativer, som kan være med til at forbedre jeres konkurrenceevne. Det eneste, I skal investere i projektet, er tid. 

Du kan læse mere om forløbet 
og ansøge om puljen her