Ny våbenbekendtgørelse, spørgeskema og medlemstilbud

Vigtigt! Spørgeskema angående mulige skader fra plastfri haglskåle

Kære medlem

Danmarks Våbenhandlerforening har brug for din hjælp.

I forbindelse med vores udvalgsarbejde under Miljøstyrelsen arbejder vi med rammerne for en udfasning af plast i haglskåle. I den forbindelse er der kommet tilbagemeldinger om skader på våben, som muligvis kan skyldes brug af de nye typer haglskåle. Omfanget af disse skader er desværre meget svært at få overblik over, og derfor beder vi nu om din hjælp.

Har du kendskab til skader, der muligvis kan relateres til haglammunition med bionedbrydelige haglskåle, vil vi MEGET gerne høre fra dig. Du kan tilgå spørgeskemaet, som vi vil bede dig udfylde. Det er ikke sikkert, at du har alle de efterspurgte oplysninger, men angiv i så fald så meget som det er muligt.

Du er således også velkommen til at anonymisere visse oplysninger, som du ikke ønsker oplyst, ligesom vi vil behandle dine oplysninger i fortrolighed, hvis du ønsker det.

Vores skrækscenarie er, at der bliver indført et forbud, som efterfølgende giver en masse våbenskader. Din hjælp med at afdække omfanget af potentielle skader er derfor yderst vigtig.

Har du spørgsmål eller ønsker du noget uddybet, er du også altid velkommen til at kontakte mig direkte.

Mange hilsner

Kristian Petersen

Formand for Danmarks Våbenhandlerforening

 

Særtilbud i forbindelse med udstilling hos Jagt & Outdoormessen i Odense

Som medlem af Danmarks Våbenhandlerforening (DVF) kan du få unikke rabatter i forbindelse med udstilling på messen Jagt & Outdoormessen 2022 i Odense Congres Center (OCC). Se de gunstige forhold for udstillere herunder:

  • OCC reserverer særskilt Arenaen til medlemmer af Danmarks Våbenhandlerforening. Her kan alene fremvises og demonstreres produkter og ydelser.

DVF’s medlemmer tilbydes følgende økonomiske vilkår i forbindelse med booking af stand i Arenaen:

  • Uopbygget stand på minimum 36 m2 og maksimum 150 m2 tilbydes til kr. 2.500,- uanset standstørrelse.
    Der ydes 25% rabat på alle tekniske ydelser i forbindelse med opbygning af standen.
  • Obligatorisk tilmeldingsgebyr tilbydes uden beregning kr. 0,- ved tilmelding inden 1. november 2021. Herefter kr. 1.500, -
  • Gebyret inkluderer administration, PR, virksomhedslink fra messens hjemmeside, optagelse i officielt messekatalog samt 20 stk. fribilletter til messen. Gebyret refunderes ikke ved annullering.
  • Etablering af VIP/Relax område samt mødefaciliteter eksklusivt forbeholdt DVF’s udstillere. Plads til 1:1 forretning og netværk. I forbindelse med områderne er OCC vært ved diverse drikke og snack forplejning.
  • F&B i øvrigt tilbydes til listepris med fradrag af 20% rabat.
  • Blandt alle tilmeldinger inden den 1. november 2021 trækker vi lod om et forlænget weekendophold for to personer til en værdig af kr. 10.000,- Opholdet vil være på vores eget hotel Hotel Odeon.

Hotelværelser på Hotel Odense i direkte sammenhæng med messens øvrige lokaliteter tilbydes til følgende priser:

Priserne er pr. nat og inkl. morgenbuffet:

Pris pr. enkl.-værelse pr. nat DKK 875,-

Pris pr. dbl.-værelse pr. nat    DKK 975,-

Hotelpriser er inkl. moms.

Listepriser i 2022 er henholdsvis DKK 1.275,-/1.375,-

 

Ny våbenbekendtgørelse i høring

Danmarks Våbenhandlerforening har fået et nyt udkast til ændring af våbenbekendtgørelsen i høring. Det drejer sig om ændringer, der skal implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/853 af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben. Dette direktiv fastsætter bl.a. regler om registrering af våben og våbendele samt krav om, at visse erhvervsdrivende, herunder våbenhandlere og våbenmæglere, skal indberette oplysninger digitalt til myndighederne. Formålet med direktivet er at sikre sporbarheden af våben og våbendele.

Justitsministeriet har derfor lavet et udkast til en ændringsbekendtgørelse, som har til hensigt at færdigimplementere direktivet. Dette betyder konkret, at væsentlige våbendele fremadrettet skal registreres, samt at der indføres krav om, at visse erhvervsdrivende skal indberette oplysningerne digitalt til myndighederne. Kravet skal træde i kraft den 1. januar 2022.

Du kan læse om ændringsbekendtgørelsen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65662

Danmarks Våbenhandlerforening vil på den baggrund levere et høringssvar, der bl.a. vil fokusere på at gøre den kommende løsning så brugervenlig som overhovedet muligt for branchens medlemmer. Det bør bl.a. sikres, at politiets IT-løsning er helt driftsklar, før kravet om digital indberetning træder i kraft for våbenhandlerbranchen. Alternativet er en uacceptabel proces, hvor den primære byrde for implementeringen, og den langsomme udvikling af den digitale løsning, vil falde på erhvervet. Høringsfristen er den 17. november, og som altid tager vi imod input fra medlemmerne til udarbejdelsen af høringssvaret.