Orientering om IT-status fra PAC

Danmarks Våbenhandlerforening har modtaget nedenstående skriv fra Politiets Administrative Center, som vi nu videresender til jeres information.
 
Kære Våbenhandlerforening
 
Der sker heldigvis hele tiden fremskridt i udviklingen og implementeringen af politiets nye våbenregister.
 
Ny side om driftsstatus på politi.dk
I denne uge har vi lanceret en side på
www.politi.dk/vaaben med information om driftsstatus på våbenområdet. Vi opdaterer løbende siden, så borgere, virksomheder og foreninger kan finde status på de enkelte ansøgningstyper som vi har fået mulighed for at behandle.
 
Vi er klar over, at siden med driftsstatus ikke løser selve problemet, men vi håber, at det trods alt bliver opfattet som en hjælp, at man nu kan finde oplysningerne om, hvilke ansøgningstyper, vi kan behandle, på politi.dk.
Sideløbende med dette arbejder vi naturligvis fortsat på højtryk med at færdigudvikle og implementere det nye våbenregister.
 
Administrativ forlængelse af perioden, hvor et våben kan besiddes efter tilladelsesudløb
For at imødekomme de mange borgere, virksomheder og foreninger, der har en våbentilladelse, der er udløbet eller udløber inden vi igen kan behandle de pågældende ansøgningstyper, har Politiets Administrative Center besluttet administrativt at forlænge den periode, som et våben lovligt kan besiddes efter, at våbentilladelsen er udløbet.
Det betyder, at våbnet kan besiddes lovligt frem til den 1. september 2022 eller som minimum i fire uger, hvis der er ansøgt om fornyelse. Forlængelsesperioden afbrydes dog, hvis der er truffet afgørelse i forhold til ansøgningen. Med andre ord kan tilladelsesindehaveren lovligt beholde våbnet mens vi behandler ansøgningen om fornyelse.

Vi er ved at afklare, om vi også administrativt kan forlænge tilladelsen til at anvende og bære våbnet, mens vi behandler ansøgningen.
 
Vi skal nok holde jer orienterede om fremdriften i arbejdet, og I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os på telefon 70201473, hvis I har spørgsmål til denne mail eller andet i relation til tilladelser på våbenområdet. I kan også orientere jer i det nye driftsoverblik på
www.politi.dk/vaaben, som løbende opdateres.
 
De bedste hilsner 
Ole Astrup Aldershvile
Enhedschef
 

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center