Lange sagsbehandlingstider på våbentilladelser

Kære medlem

Den seneste tid er der kommet flere og flere historier om lange ventetider på nye våbentilladelser. PAC oplyser, at den ekstraordinære situation grundet coronavirus, hvor en stor del af medarbejderstaben i PAC har været afsat til andre opgaver, har gjort at nye våbentilladelser ikke kunne nå at blive behandlet før sommerferien, som normalt. Derudover har man i det hele taget prioriteret erhvervstilladelserne, med henblik på at holde samfundet hjul i gang. Derfor er der nu kunder, der har ventet langt ud over de 4 uger, svarende til 20 arbejdsdage, der er den sædvanlige sagsbehandlingstid.

Efter henvendelse fra Danmarks Våbenhandlerforening har PAC forsikret om, at man er bevidste om den potentielle handelshindring manglende tilladelser udgør, men også at man ser optimistisk på at kunne barbere sagsbunken for tilladelser kraftigt ned i de kommende uger. Det skyldes bl.a. at medarbejderstaben nu igen er fuldtallig efter sommerferien, samt at man vil tilføre området flere folk, der kan hjælpe nu og her med at få behandlet våbentilladelserne.

PAC har yderligere oplyst, at der fra den 1. september vil starte en række nye medarbejdere på kontoret, som fremover skal være med til at sænke sagsbehandlingstiden på området. Fra starten vil disse medarbejdere blive sat til at behandle de mindre komplekse fornyelser af våbentilladelser, for på den måde at få mest ud af ressourcerne til gavn for både erhvervet og brugerne.

Danmarks Våbenhandlerforening følger i mellemtiden udviklingen nøje, og medlemmer opfordres til at melde ind til sekretariatet, såfremt situationen ikke mærkbart forbedres over de kommende uger.

 

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

 

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk