Nyhedsbrev - Høringssvar og digitale tilladelser

Kære medlemmer

Danmarks Våbenhandlerforening har netop afgivet høringssvar til Justitsministeriet i høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Danmarks Våbenhandlerforening har i høringssvaret påpeget det grundlæggende behov for en enkel og tryg våbenlovgivning, til gavn for både erhvervet, brugerne og myndighederne. Vi mener desværre ikke, at dette er blevet imødekommet i det udkast der lægges op til. Ændringerne kommer nemlig som resultat af lang tids målrettet arbejde fra bl.a. Danmarks Våbenhandlerforening, for at skabe sikre muligheder for at våben naturligvis kan prøves af kunder inden de beslutter sig for at købe, og for at ikke-funktionelle våben selvfølgelig kan udstilles i relevante sammenhænge. Til en vis grad gives der nu mulighed for disse aktiviteter, men medmindre udkastet ændres væsentligt, er der stadig et godt stykke vej endnu. 

Læs hele høringssvaret her på hjemmesiden.

 

Nye digitale våbentilladelser

Som mange af jer formentlig allerede har opdaget, er politiet gået i gang med at sende digitale våbentilladelser ud til ansøgere, i stedet for den fysiske kopi som hidtil. I deres nyhed skriver Politiet, at printede våbentilladelser fortsat skal bruges ved afhentning af ammunition, mens det i alle andre tilfælde vil være tilstrækkeligt at fremvise en digital kopi af sin våbentilladelse hos våbenhandleren. 

Årsagen til den printede version er at vi som våbenhandlere er forpligtiget til at påskrive et ammunitions køb på en fysisk tilladelse. Da der nu vil være tale om en udprintet udgave, giver denne praksis nu endnu mindre mening end den gjorde i forvejen. Vi vil derfor fremover arbejde på at få fjernet denne meningsløse betingelse.

Danmarks Våbenhandlerforening anbefaler desuden, at man ved forevisning af en digital tilladelse, enten omgående går til våbenbogen og udskriver våbnet, eller beder om en fysisk kopi – dette for bl.a. at minimere risikoen for forviklinger ift. persondata ved forsendelse af digitale tilladelser.

 

 

Med venlig hilsen 

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk