Højere afgifter på våbentilladelser, nye coronarestriktioner og meget mere

Oversigt over nye corona-restriktioner for detailhandlen

Myndighedernes sektorpartnerskabsretningslinjer for detailhandlen er blevet opdateret. Retningslinjerne gælder for dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, storcentre, varehuse, arkader, basarer, m.v., og gælder derfor også de fleste våbenforhandlere.

De fleste restriktioner vil kun gælde for butikker med mere end 2.000 kvadratmeter indendørs gulvareal med offentlig adgang, herunder begrænsning af antallet af kunder. Fælles for alle butikker gælder dog et krav om skiltning, hvor det skal angives, hvor mange kunder der maksimalt må lukkes ind på en gang. I samme omgang er der meldt om øget kontrol af detailhandlen i hele landet.

Derudover er der krav om informationsmateriale i alle butikker - henvendt til kunderne. Dette kan være Sundhedsstyrelsens materiale eller detailhandlens eget.

Læs nærmere om kravene til fysiske butikker.

 

Afgiften på våbentilladelser stiger

Som led i en ny aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 vil afgiften for en våbentilladelse fremover stige. Dermed erstattes de nuværende to afgiftssatser på 840 kr. og 420 kr. med én sats på 1.085 kr. pr. tilladelse svarende til en pris- og lønregulering af gennemsnittet af de to eksisterende takster til 2021-pris- og lønniveau. Stigningen skal bl.a. finansiere en række nye nærpolitistationer og en række andre tiltag indenfor politiområdet.

Du kan læse vores høringssvar til stigningen i afgiften her.

 

Våbenmærkning – indsend jeres spørgsmål til os

I løbet af januar 2021 vil Danmarks Våbenhandlerforening mødes med Rigspolitiet til en dialog angående den nye våbenmærkningsordning, som har givet andel til en del spørgsmål og forvirring. I den forbindelse opfordrer vi medlemmer til at indsende jeres spørgsmål til os. Det kan eksempelvis være spørgsmål relaterende til ind- og udførsel af våben, hvornår en våbendel skal mærkes, hvilke dele der skal mærkes med videre. Jeres spørgsmål kan hjælpe os med at få afdækket alle relevante vinkler, så tøv ikke med at sende dem ind. 

 

 

Dialog med PAC om krav til serienummer på elektroniske sigter

Danmarks Våbenhandlerforening er i øjeblikket i dialog med PAC og Rigspolitiet angående de nye krav til serienummer på elektroniske sigter, som visse dele af branchen har offentliggjort. Myndighederne er i den forbindelse blevet gjort opmærksom på, at ikke alle elektroniske sigter har serienummer - herunder at visse kun har disse på et klistermærke.

Vi afventer svar på, om man vil fastholde kravet. Såfremt myndighederne vælger at fastholde kravet, vil vi kræve en forklaring på, hvordan vi i så fald skal forholde os til elektroniske sigter uden serienummer eller i tilfælde hvor dette er faldet af.

 

EU vil forbyde jagt med blyholdig hagl i vådområder

Efter et langt tilløb har EU vedtaget et forbud mod brug af blyholdig ammunition i nærheden af vådområder i hele unionen. Forbuddet vil gælde fra januar 2023, og kommer efter langt de fleste medlemsstater allerede har implementeret nationale begrænsninger i brugen af blyholdig ammunition.  

Læs mere om det vedtagne forbud i den europæiske jagtorganisation, FACE’s, pressemeddelelse 

 

Sidste chance for at deltage i DR’s pebersprayundersøgelse

DR er fortsat i gang med at undersøge udviklingen i salget af pebersprays efter et kommende forbud blev annonceret af regeringen. Sælger I pebersprays, og ønsker I at svare, bedes I læse her. I den forbindelse ønsker DR at sige mange tak til jer, der allerede har besvaret undersøgelsen.

 

Via jeres medlemskab af Danmarks Våbenhandlerforening og Dansk Erhverv får I automatisk adgang til en række medlemsrabatter-, og fordele. Det gælder blandt andet fordelagtige priser på benzin, forsikring, internet og pension. Læs mere om disse rabatter her 

Derudover har Danmarks Våbenhandlerforening en medlemsaftale med GLS, der potentielt kan være med til at tjene prisen for din virksomheds medlemskab ind. Læs mere på vores hjemmeside. 

Dette nyhedsbrev bliver formentlig det sidste fra Danmarks Våbenhandlerforening i 2020, og vi vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt og indbringende nyt år - trods de anderledes omstændigheder.