Nyt formandskab i Danmarks Våbenhandlerforening

Kære medlem af Danmarks Våbenhandlerforening

Hermed lidt nyt fra branchen, herunder vores generalforsamling, som blev afholdt på Munkebjerg Hotel onsdag den 16. september.

 

Generalforsamling: Nyt formandskab for DV

Ved generalforsamlingen gav afdelingsleder fra PAC; Jesper Byskov, et interessant indlæg for de fremmødte. Der blev både fortalt om PAC’s planer for fremtiden, herunder håbet om at kunne lave et digitalt våbenskab, og udfordringerne i forbindelse med corona-situationen. Danmarks Våbenhandlerforening takker Jesper Byskov for at give sig tid til at komme forbi, fortælle og svare på spørgsmål.

Efterfølgende blev generalforsamlingen formelt afholdt. Referat for generalforsamlingen kan findes vedhæftet, samt bestyrelsens beretning.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig ved Kristian H. Pedersen, Vaabensmeden.dk, som ny formand, mens Thomas Danielsen, Blaser Group, er ny næstformand for foreningen. Du kan se hele bestyrelsen på hjemmesiden.

Ændringen i formandskabet skyldes at Nils Juul Larsen efter 7 år på posten er stoppet i foreningen. Danmarks Våbenhandlerforening takker Nils for de mange års gode arbejde og ønsker held og lykke i fremtiden.

 

Har du fået afslag på ansøgning om udstilling af våben? Send detaljerne til foreningen

Våbenbekendtgørelsen blev i sommers ændret, bl.a. med en tilføjelse omkring udstilling af våben på ’messer’. I den sammenhæng er Danmarks Våbenhandlerforening nu i gang med at indsamle eksempler på afslag på udstilling, med henblik på at bringe det videre i systemet og få en endelig afklaring af den nye bekendtgørelses betydning på området. Det vil derfor være en stor hjælp for foreningens arbejde, såfremt medlemmer indsender disse eksempler.

Helt konkret efterspørger vi derfor så mange detaljer angående afslag på ansøgning om udstilling som muligt – forudsat at ansøgninger er sendt efter den 1. juli 2020, hvor den nye våbenbekendtgørelse trådte i kraft.

Har I spørgsmål til hvad præcis der efterspørges, er I velkommen til at tage fat i sekretariatet.

 

Nye opstramninger relateret til corona i hele landet

Fredag den 18. september meldte regeringen en ny række stramninger ud, i forsøget på at bekæmpe den nylige smittestigning. Stramningerne inkluderer blandt andet en begrænsning af offentlige forsamlinger på 50 personer og øget krav om skiltning i detailhandlen. Konkret betyder dette, at der nu er krav til skiltning, der angiver, hvor mange kunder, besøgende eller deltagere der må tillades adgang for. Dette skal blandt andet styrke politiets muligheder for at håndhæve overholdelsen heraf. Kravet vil gælde alle lokaler, hvor der gælder et krav om, hvor mange kunder, besøgende eller deltagende der maksimalt må tillades adgang for i lokalet, dvs. også andre lokaler end restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder.

Du kan læse mere om tiltagene her.

Du kan altid finde den nyeste information om corona-situationen, med relevans for erhvervslivet, på Dansk Erhvervs dedikerede side.  

 

 

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

 

 

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk