Nyhedsbrev fra Politiets Administrative Center

Kære medlemmer,

Danmarks Våbenhandlerforening har fået tilsendt denne driftsstatus fra PAC angående diverse sagsbehandlingstider, samt forventninger til systemets drift i den kommende tid. Hermed til orientering.

 

Kære alle.

Hermed en opdatering på vores arbejde med det nye våbenregister i Politiets Administrative Center. Vi arbejder fortsat hen imod, at vi skal have et funktionelt system senest 1. juli 2022.

Driftsstatus

Vores vikarer og nye medarbejdere er kommet godt ind i opgaverne og tager virkelig fra på de ventende ansøgninger. Overordnet set er det fortsat sådan, at vi modtager flere ansøgninger end vi kan nå at afslutte. Derfor stiger antallet af ventende ansøgninger en smule. Men vi kan dog se, at vi behandler flere sager nu, end vi gjorde for blot nogle uger siden.

Nedenfor er opdaterede data for antallet af afsluttede og ventende sager samt alderen på de ældste sager på udvalgte tilladelsestyper:

Tilladelse

Antal afsluttede sager

Antal verserende sager

Alder på ældste verserende sager (dage)

Alle typer

26.344

44.391

-

Tilladelse til jagt (fornyelse og nyansøgning til rifler samt bundstykke, låsestol, indstikspibe eller vekselsæt)

3.164

8.093

128

Våbenpas

1.897

1.920

76

SKV 2 (våbenpåtegning)

2.509

2.958

153

SKV 6 (overladelse af våben)

988

1.222

86

Udførsel erhverv

214

180

135

Indførsel erhverv

539

151

116

Antal afsluttede sager er opgjort fra 18-01-2022. Sagsbehandlingen sker fortsat med manuelle work-arounds, hvorfor det tager 3-4 gange så lang tid som sædvanligt at behandle hver sag.

Antallet af verserende sager omfatter alle sager, der afventer behandling. Der kan være tale om både ansøgninger, sager om persontjek (vandel) og døde-sager.

For at give et retvisende billede er alderen på ældste verserende sager opgjort ud fra en fraktil på 95%, der frasorterer de 5% ældste sager, da disse oftest har et atypisk forløb eller en forhindring. Alderen er et udtryk for, hvor gamle de sager, vi aktuelt arbejder på, er. Men vi kan endnu ikke lave en prognose for den forventede sagsbehandlingstid fremover. Bemærk, at alderen er opgjort i dage – ikke hverdage som tidligere.

Alle tal er trukket 08-06-2022.

Ny selvbetjening til ind- og udførsel af våben

En ny selvbetjeningsløsning til ansøgning om tilladelse til ind- og udførsel af våben er på vej. Den nye løsning bliver integreret med det nye våbenregister, så alle data fra ansøgningen automatisk kommer ind i systemet.

Forandringen bliver størst for våbenhandlerne, der ofte skal masseregistrere våben i forbindelse med import og eksport. Af hensyn til den automatiske registrering af ansøgningen i våbenregisteret skal våbendata fremover anføres i et særligt regneark, som uploades til ansøgningen. På den måde kan vi spare mange manuelle arbejdsgange med at tyde fakturaer, indhente yderligere oplysninger og kontrollere datakvaliteten. Det sikrer en mere effektiv sagsbehandling for jer med færre forstyrrelser fra os.

Mange forhandlere har hidtil været vant til at sende fakturaer, som vi efterfølgende har registreret manuelt. Det er ganske tidskrævende og indebærer også en betragtelig risiko for fejl. Vi vil gerne sikre, at vi bruger så mange ressourcer som muligt på den faglige behandling af jeres ansøgninger, og at oplysningerne i vores systemer er korrekte. Derfor automatiserer vi mange af de manuelle arbejdsgange. Det kræver, at data altid kommer ind på samme måde, så vi kan opsætte regler i systemet for, hvad det skal gøre med disse data. Derfor har vi udviklet et regneark, som skal sikre, at de rigtige data bliver angivet på den rigtige måde, så de kan komme direkte ind i systemet.

Al forandring kræver tilvænning; således også dette nye regneark. Vi har dog gjort vores bedste for at gøre det funktionelt for jer. Vi har taget udgangspunkt i et regneark, som en af de større våbenhandlere i Danmark i forvejen havde udarbejdet til sig selv. Vores dataanalytikere har videreudviklet regnearket med bl.a. validering af indtastede data, så indholdet kan komme direkte ind i våbenregisteret. Vi har også drøftet løsningen med våbenhandlerforeningen, som gav os nogle gode input til både regnearket og den tilhørende digitale blanket, som vi er ved at kigge igennem.

Vores samarbejde med våbenhandlerforeningen har mindet os om, hvor værdifuldt det er at have brugerne med på råd i designet af løsninger. Der er nogle ting, vi ikke kan ændre, men rigtigt meget vi kan - og vi vil gerne gøre det let og intuitivt at benytte vores løsninger. Derfor vil vi fremover lave mere brugerinddragelse i udviklingen af nye løsninger og tilpasning af eksisterende.

Næste dialogmøde

Vi er i gang med at planlægge næste dialogmøde for repræsentanterne i Våbendialogforum. Mødet bliver afholdt den 10. august. Vi arbejder på at få booket lokaler i Odense. Alternativt finder vi en anden central placering. Vi giver besked om tid og sted, når vi har en endelig afklaring.

I den mellemliggende periode vil vi holde jer opdateret via nyhedsbreve.

 

Med venlig hilsen

Karin F. Jønler
afdelingschef

Midt- og Vestjyllands politi

Politiets Administrative Center

Stationsvej 74,

7500 Holstebro

 

Mobil 51 25 43 82
E-mail kfj003@politi.dk 

 

Web www.politi.dk

Facebook facebook.com/mvjpoliti

Twitter twitter.com/mvjpoliti

Twitter twitter.com/mvjsanklagere

Instagram instagram.com/politi