Ny praksis vedr. udenlandske våbentransportører

Ny praksis vedr. udenlandske våbentransportører

Det har i årevis været praksis hos politiet, at alle transportører af våben har skullet have en specifik dansk tilladelse.

Rigspolitiet har dog nu korrigeret denne holdning, ved at henvise til en instruktion fra 2010. Gældende praksis på våbentransportområdet er derfor nu, at en transportør med tilladelse til våbentransport udstedt af et andet EU land kan transportere våben i Danmark, uden yderligere tilladelse. 

Vi fra Danmarks Våbenhandlerforening anbefaler dog at man i hvert enkelt tilfælde tager en kopi/billede af denne tilladelse og gemmer sammen med kopi af eksport/import tilladelsen for den aktuelle transport, som dokumentation overfor myndighederne.

Vi gør derudover opmærksom på at denne praksis kan ændre sig i løbet af meget kort tid, da Rigspolitiet undersøger om det stadig forholder sig sådan. Vi vil informere om udviklingen på området i nyhedsbrevet.

 

Referat fra møde med Justitsministeriet om våbenområdet

Danmarks Våbenhandlerforening har den 23. marts 2023 været til møde med Justitsministeriet, sammen med de øvrige medlemmer af Dansk Våbenforum, til drøftelse af den politiske situation på våbenområdet. 

Referat fra mødet kan læses her.