Ny selvbetjeningsløsning for ind- og udførsel af våben

Ny selvbetjeningsløsning for ind- og udførsel af våben

Danmarks Våbenhandlerforening har modtaget nedenstående fra PAC, som vi hermed videreformidler til jeres orientering: 

Kære våbenforhandlere, importører og andre interessenter,
Vi har fra Politiets Administrative Center nu færdiggjort en ny selvbetjeningsløsning, som I fra på mandag d. 17. oktober 2022 skal bruge til at registrere jeres ind- og udførsel af våben.
En helt central del af denne ændring er, som følge af lovgivningen, at I skal registrere de væsentlige våbendele. Da vi ved, at denne del vil være forbundet med et mere omfattende registreringsarbejde hos jer, har vi valgt at understøtte registreringen ved hjælp af et Excel-ark. Dette ark til masseregistrering har vi udviklet i samarbejde med en af de største våbenimportører i landet.
For nogle af jer vil det betyde en væsentlig ændring i forhold til tidligere, hvor vi kunne tage imod billeder af kvitteringer med udenlandske oplysninger m.v. på. Sådan er det desværre ikke længere, fordi den gældende lovgivning nu kræver en mere omfattende registrering end tidligere.
NB! Fremadrettet vil alle desuden modtage alle tilladelser fra PAC direkte i virksomhedens digitale postkasse.
 
Helt konkret, så beder vi jer fremover om at følge disse trin, når I søger om ind- eller udførsel af våben.
 

Sådan gør du:


 1. På www.politi.dkvælges fra forsiden Våben > Virksomhed > Ansøg om tilladelse til indførsel eller udførsel af våben.
  2. Du står nu på den nye løsning, hvor du på den grønne knap kan sætte gang i ansøgningen.
  3. I selve ansøgningen kan du vælge mellem indførsel eller udførsel – i begge tilfælde bliver du bedt om at udfylde Excel arket og vedhæfte det.
  4. Du kan også finde arket, uden at gå ind i selvbetjeningen. Dette gør du ved at vælge spørgsmålet ”Hvordan udfylder jeg registreringsarket” nederst på siden, hvorfor du så kan downloade arket.
  5. I alle tilfælde skal du logge ind i selvbetjeningsløsningen, når du skal søge om indførsel eller udførsel – vi har desværre ikke mulighed for at sagsbehandle din ansøgning, hvis du fx udelukkende sender arket pr. mail eller digital post. 
   

Vejledning til masseregistrering i Excel

I arket kan du læse en vejledning til, hvordan du udfylder de enkelte felter. Vigtigt: i hvert enkelt felt skal klikkes på ▼-pilen for at kunne vælge fx våbentype eller fabrikat.
Efter udfyldelse skal du huske at gemme arket på din computer og vedhæfte det i ansøgningen.

Bemærk: vi anbefaler, at du ved hver ansøgning henter dokumentet fra politi.dk for sikre, at du altid har den seneste udgave i hånden.

Excel-arket er under løbende udvikling. Vi samarbejder bl.a. med Danmarks Våbenhandlerforening om at udvikle den bedste løsning og vil løbende se på, hvordan vi optimerer løsningen.
 
Med venlig hilsen
Tilladelser
Politiets Administrative Center

 

Slutafregning for corona-kompensation forlænget til 30. november

Løbet er snart ved at være kørt i forhold til at slutafregne for kompensationer i forbindelse med corona fra sommeren 2020 og til og med 28. februar 2022.

Alle virksomheder er forpligtet til at slutafregne, og hvis virksomheden ikke slutafregner, skal det fulde beløb tilbagebetales.

Da der fortsat mangler slutafregninger fra mange virksomheder, så har alle virksomheder fået en ny frist til at indberette til slutafregningen. Fristen er nu den 30. november 2022.

Fristen den 30. november 2022 gælder følgende ordninger og perioder:

 • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
 • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022
 • Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022.

Stedbundne faste omkostninger
Har du modtaget kompensation for stedbundne faste omkostninger (light), så er det fortsat ikke muligt at slutafregne for denne kompensationsordning. Erhvervsstyrelsen forventer, at der bliver åbnet for denne ordning primo eller medio oktober og fristen vil blive ultimo januar 2023.

Erhvervsstyrelsen kontakter dig i din virksomheds digitale postkasse, når det er muligt at indberette. Når der åbnes for indberetningen

Læs mere på www.Erhvervsstyrelsen.dk