Ombudsmanden kritiserer myndighederne i forløbet om politiets nye våbenregister

Ombudsmanden kritiserer myndighederne i forløbet om politiets nye våbenregister

Folketingets Ombudsmand gik i maj 2022 ind i sagen omkring politiets nye våbenregistersystem. På baggrund af den undersøgelse er Ombudsmanden nu kommet med en kritisk udtalelse om forløbet.
 
Ombudsmandens kritik går primært på følgende;

  • fristen for implementering af våbendirektiv III blev overskredet med mere end to år
  • våbenregisteret blev sat i drift, uden at myndighederne havde sikret, at systemet kunne understøtte sagsbehandlingen og fungerede korrekt
  • forholdene i forbindelse med idriftsættelsen af det nye våbenregister førte til urimeligt lange sagsbehandlingstider for de berørte borgere og erhvervsdrivende.

Ombudsmandens kritik er helt i tråd med Danmarks Våbenhandlerforenings opfattelse af forløbet, hvor det har været særligt kritisabelt at politiet - på trods af gentagne advarsler fra bl.a. Våbenhandlerforeningen - idriftsætter et system der ikke virker. 

Hele udtalelsen kan læses her. 

 

Forsendelser af løse magasiner, bundstykker og lyddæmpere med kurér kræver tilladelse

Grundet uoverensstemmelser i udmeldinger fra PAC angående behovet for tilladelse ved transport af magasiner, bundstykker og lyddæmpere med kurér, har Danmarks Våbenhandlerforening bedet PAC præcisere reglerne. 
 
Det fremgår af våbenloven, at magasiner, bundstykker og lyddæmpere kræver tilladelse. Delene er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1 stk. 1, henholdsvis nr. 2 (våbendele) og nr. 9 (lyddæmpere, konstrueret til montering på et skydevåben). Dermed kræves en tilladelse jf. lovens § 2.

De er således omfattet af overladelsesreglerne i våbenbekendtgørelsens § 20 stk. 1, hvoraf fremgår, at genstande omfattet af våbenlovens § 1 kun må overlades til andre såfremt der forevises en tilladelse.

Denne tilladelse kan godt være en generel tilladelse udstedt i medfør af våbenbekendtgørelsens § 12, hvilket flere transport-/kurerfirmaer har, netop med henblik på at transportere genstande omfattet af våbenlovens § 1 stk. 1 nr. 1-3 og 7-10. Faktisk de samme genstande, som en generel våbenforhandlertilladelse også giver lov til at besidde.

Danmarks Våbenhandlerforening er af den holdning, at løse magasiner, bundstykker og lyddæmpere ikke bør kategoriseres som våbendele, da de ikke selvstændigt udgør farlige genstande. Det er dog vores - og politiets - opfattelse at reglerne er klare på området. 

 

Invitation til ideworkshop vedr. supply på ammunitionsområdet 30 marts

Brancheforeninger for forsvarsindustrien og FMI inviterer til en åben dialog med industrien om emnet forsyningssikkerhed inden for ammunitionsområdet.
 
Der vil være en introduktion til emnet efterfulgt af en work session planlagt af brancheforeningerne, hvor FMI vil stille eksperter fra Kapacitetscenter Land, Supply Chain Division og Afdelingen for Internationalt og Industrielt Samarbejde til rådighed. Erhvervsstyrelsen vil ligeledes deltage med ekspertise.
 
Program
08:00 – 08:30 ankomst, registrering, kaffe
08:30 – 11:30 Oplæg til ideworkshop

  • Introduktion
  • Definition på security of supply ammunition
  • Overblik over nuværende ammunitionsanskaffelser
  • Overblik over nuværende supply chain og lagerstrategi
  • FMI ønsker til industrien

11:30 – 12:30 Frokost
12:30 – 15:00 Work session for industrien, med FMI til rådighed
 
FMI fokus er på komplette løsninger på problemet med kun ét kontaktpunkt, så det kunne være relevant forberedelse for industrien at overveje partnerskaber som kunne opfylde det ønske.
 
Det er ikke forventet at løsningerne defineres eller fremlægges på workshoppen, men fremsendes til FMI efterfølgende. Deadline og detaljer drøftes på workshoppen.
 
Tilmelding:
Tilmelding til Idéworkshop om forsyningssikkerhed for ammunition (danskindustri.dk)

 

Kursus: Spar penge i told, når du handler med udlandet

Kom og hør, hvordan din virksomhed kan spare penge i told, når det handler med udlandet. Alt for mange danske virksomheder betaler told på deres vareforsendelser, selv de godt kunne undgå det. 

På kurset vil Toldstyrelsen og Udenrigsministeriet fortælle om, hvordan man som en dansk virksomhed, der enten eksporterer til eller importerer fra udlandet, kan spare penge i told ved at sikre, at de nødvendige formaliteter er på plads. Mange danske virksomheder er ikke klar over, at EU har over 50 frihandelsaftaler med tredjelande, som betyder, at danske virksomheder kan handle med disse tredjelande uden at skulle betale told. Det kræver imidlertid, at man har foretaget de nødvendige registreringer og har dokumentationen på plads som virksomhed. Derudover er Toldstyrelsens og Udenrigsministeriets eksperter klar til under anden halvdel af kurset at gå i 1 til 1-dialog med deltagerne for at hjælpe dem med deres individuelle udfordringer på toldområdet.   

Læs mere og meld dig til her.

 

Blyfri ammunition-test arrangementer - Danmarks Jægerforbund - Vil I med?

Danmarks Våbenhandlerforening videresender nedenstående besked fra Danmarks Jægerforbund:

I løbet af marts og april i år sætter alle kredse i Danmarks Jægerforbund fokus på blyfri ammunition til jægernes rifler. Det sker i form af en række arrangementer, hvor jægerne kan komme og teste de fleste blyfrie produkter, der findes på det danske marked i dag.
Danmarks Jægerforbund vil gerne inspirere danske jægere til at skifte over til blyfri riffelammunition allerede i denne sæson.
 
I den forbindelse håber vi, at I og evt. jeres forhandlere vil komme til arrangementerne, for at fortælle om og sælge jeres blyfrie riffelammunition.  
 
Vedhæftet finder I:
- Informationer om arrangementerne
- Geografiske placeringer
- Omtale i marts udgaven af Jæger
 
Hvis I ønsker at deltage, bedes I bekræfte hvilket kreds/kredse I eller jeres forhandlere ønsker at deltage senest den 16. marts 2023 til undertegnede - sfu@jaegerne.dk. Herefter sætter jeg jer direkte i kontakt med den ansvarlige kontaktperson.
 
 
Med venlig hilsen

Synnøve Fuursted
Salgschef

Danmarks Jægerforbund