Status på plastforladninger og støjkrav til haglpatroner

Status fra møde med Miljøministeriet om udfasning af plastforladninger i haglammunition

Bestyrelsesformand Kristian H Petersen har været til møde i Miljøministeriet. Emnet for mødet var udfasning af plastforladninger i haglammunition.
 
Danmarks Våbenhandlerforenings politik på området er som følger:
Vi bakker i udgangspunktet op om en udfasning af traditionel plast som materiale i haglforladninger. Men som vi ser markedet lige nu, mener vi ikke, at der er nok færdigudviklede materialer på markedet til at gennemføre et forbud mod traditionelle forladninger.
 
De eksisterende produkter er i deres første udviklingsfaser, hvilket bl.a. kan ses i antallet af våbenskader forvoldt af ”bioammunition”, tilbagetrækninger og ikke mindst ringere ydeevne sammenlignet med traditionel ammunition. Vi mener til gengæld at udviklingen er på vej i den rigtige retning og forventer at der inden for en kort årrække vil være egnede materialer på markedet. Særligt på Sjælland oplever vi stor efterspørgsel på ”bioammunition” og vi forventer relativt hurtigt at den trend vil sprede sig til resten af landet og EU.
 
Derfor anbefaler vi ikke et forbud her og nu. Vi mener, at den internationale efterspørgsel vil drive udviklingen frem, fremfor et forbud på et ekstremt lille marked som det danske. Et forbud i den fase vi er i lige nu, mener vi kan føre til våbenskader, eventuelle personskader og efterfølgende erstatningssager. Dertil kommer et øget antal anskydninger af vildt, hvilket vi mener vil skade jagtsagen mere, end et forhastet plastforbud.
 
Sidst, men ikke mindst, kan et forbud uden brugbare alternativer give helt andre uforudsete problemer. F.eks. er hele denne problematik en direkte konsekvens af blyforbuddet i haglammunition, hvilket vi ikke har holdt os tilbage med at pointere overfor myndighederne.
 
På mødet med Miljøministeriet pressede Danmarks Jægerforbund på for et reelt forbud, om ikke mod alle “ikke-bionedbrydelige haglskåle” så mod enkelte kendte typer, enten via en såkaldt negativliste, med forbudte plasttyper, eller en positivliste, der udspecificerer tilladte plasttyper. Ifølge Miljøministeriet er en negativliste ikke en farbar vej, med henvisning til de tusindvis af plasttyper et sådan forbud ville skulle omfatte. En positivliste kan derimod risikere at holde udviklingen af alternative materialer tilbage – Dette var myndighedernes repræsentanter umiddelbart enige med os i.
 
Næste forslag var angående såkaldte fiberforladninger. Disse er grundlæggende lavet af papir og bør i princippet være bionedbrydelige. Ved et rent held er vi bekendt med at der i sådanne fiberhaglskåle bruges et bindemiddel, der er mistænkt for at være miljøskadeligt. Dette blev bakket op af Miljøstyrelsens repræsentant, som kendte til problematikken.
 
Vi fremlagde derfor Danmarks Våbenhandlerforenings forslag, som består i at fremsætte en standard for hvad der kan konstituere bionedbrydeligt ammunition. Det kunne f.eks. være at 90% af alle haglskåle, i dansk miljø, skal være nedbrudt inden for 10 år. Betingelser, der med tiden vil kunne strammes, efterhånden som markedet udvikler sig.
 
Grunden til kun at sætte et kriterie om 90 % er, at der vil være lokale miljømæssige forhold, der kan forlænge nedbrydningstiden markant. For bakterienedbrydeligt ammunition vil det alt andet lige tage længere tid at forsvinde i et relativt bakteriefattigt havmiljø. Visse skovmiljøer kan være relativt tørre, hvilket kan have indflydelse på de fugtnedbrydelige ammunitionstyper osv.
 
En sådan standard, vurderer vi, kan hjælpe branchen med at drive udviklingen frem, da mange firmaer er interesserede i at komme først med et alternativ. Men en produktudvikling uden målsætning er meget svær at gennemføre.

Dette forslag var der generelt positiv stemning omkring. Men fordi der ikke findes en sådan standard er dette ikke noget man kan etablere fra den ene dag til den anden. Den skal defineres, evalueres og i sidste ende godkendes af Miljøministeriet og allerhelst af EU, da en fælles europæisk standard vil fremme udviklingen af miljørigtige alternativer.
 
Konklusionen på mødet, fra vores perspektiv, er at myndighederne ikke er klar til at indføre til forbud, og at Jægerforbundets ønske derfor ikke er gennemførligt i denne omgang.
 
Dog skal der inden januar 2023 forelægges et nyt plastdirektiv, som kan være svært at forudse udfaldet af. Særligt når en interesseorganisation som Jægerforbundet presser på for et forbud.
 
Vi har i sagens forløb været overraskede over Danmarks Jægerforbunds holdning, da vi mener, at et for hurtigt forbud vil kunne risikere at skade deres medlemmer. Vi har derfor haft dialog med forbundet om deres politiske standpunkt, når det kommer til plastforbud. Den officielle politik fra jægerne er, at de bakker op om et forbud mod plast til brug på jagt, såfremt der findes brugbare alternativer.  
 
Definitionen af brugbare alternativer kan så diskuteres, men det er et internt anlæggende for jægerforbundet. Danmarks Våbenhandlerforening har tydeligt tilkendegivet vores politik på området overfor jægerforbundet.
 
Vi skal derfor forberede os på at et forbud kommer. Spørgsmålet er kun hvornår og i hvilken form. Det er dog usandsynligt at komme før 2025.
 
Endelig har vi deltaget ved en plastkonference i Odense den 27. september. Her var repræsentanter fra hele plastbranchen, så vi fik et dybere indblik i hele problematikken og ikke mindst udviklingen på området.

Vi skal desuden huske, at udledning af plast via haglammunition maksimalt handler om 13-14 ton plast om året, hvoraf størstedelen foregår på flugtskydningsbanerne – Baner, hvor oprydning må siges at være langt mere realistisk end i naturen. Til sammenligning producerede Danmark i 2016 350.000 tons plastaffald. 

 

Mærkning af støj fra flugtskydningspatroner

Miljøstyrelsen har stillet spørgsmålstegn ved validiteten af de målinger af udledt støj fra flugtskydningspatroner, der ligger til grund for beregning af støj på de enkelte skydebaner, og som danner grundlag for banens miljøgodkendelse.

Det der ligger til grund for disse beregningsmodeller, er målinger foretaget tilbage i 1996 ud fra ”standard nord metoden”. Den maksimale emissionsværdi for støj på en flugtskydningspatron, er således 115 dB, hvis den hidtidige beregningsmetode skal kunne anvendes. Den konkrete støjbelastning finder sted ud fra disse måleresultater og beregninger, og således ikke fra en konkret måling.

Det forventes, at Miljøstyrelsen i oktober vil udsende et såkaldt ”Hyrdebrev” til de enkelte 98 kommuners miljøforvaltninger, omkring støj miljøforhold på skydebaner.

Danmarks Jægerforbund (DJ) arbejder på, at der tilgår de enkelte miljøforvaltninger en vejledning i forståelsen af dette ”hyrdebrev”, så en ensartethed vil finde sted i behandlingen af de enkelte skydebaner.

I Danmark findes der 222 skydebaner. 177 af disse hører under DJ i form af lokalforeninger, og er dermed DJ’s ansvar. DJ gennemgår i øjeblikket, hvor mange af disse baner vil kunne overholde disse beregninger.

DJ’s målsætning er, at få patronleverandørerne til at inde stå for, at deres patroner har en max. emissions værdi på 115 DB, så den hidtidige beregningsmetode står til troende.
DJ vil således pålægge deres baner, at det kun er patroner der er mærket med ”max 115 dB”, der må anvendes på banen, så banens miljøgodkendelse ikke overtrædes, da netop emissionsværdien på 115dB ligger til grundlag for banens godkendelse.

Dette er, fra vores synspunkt, en opgave som DJ sender videre til de enkelte importører af patroner, som skal i gang med, at undersøge om deres producenter kan og vil stå inde for, samt påsætte en mærkning som viser at denne patron har en max. emissions værdi på 115 DB - Beregnet ud fra ”Standard Nord metoden”.
 
Da alt dette forventes at ske i nærmeste fremtid, vil der være bevågenhed på hvilke patroner der kan anvendes på de skydebaner som hører under DJ i den kommende sæson 2023.

 

Inspiration: Guntex laver video om det fortsatte salg af haglgeværer

Guntex har delt en video, der skal minde kunder om, at det trods alt stadig er muligt at købe og få udleveret haglgeværer. Mange borgere har grundet den store mediedækning fejlagtigt fået den opfattelse at der er meget lange sagsbehandlingstider på alle våbentilladelser. 

Se videoen på Facebook her.

Videoen er hermed delt til inspiration og en påmindelse om at huske kunder på at det ikke er al våbensalg der er ramt af politiets IT-skandale. 

Danmarks Våbenhandlerforening og vores samarbejdspartnere i Dansk Våbenforum er blevet lovet et møde medio oktober med justitsministeren om sagen - men da der nu er udskrevet valg, må det møde forventes at blive aflyst.