Ordinær generalforsamling veloverstået

Ordinær generalforsamling 2023 veloverstået

Tirsdag den 28. marts afholdte Danmarks Våbenhandlerforening sin ordinære generalforsamling på Munkebjerg Hotel. I følgende links kan du finde referat fra generalforsamlingen samt årsrapport og budget for 2022.

Vi takker alle deltagere for et godt møde!

 

Ny medlemsaftale indgået med Herning Pengeskabsfabrik 

Danmarks Våbenhandlerforening har indgået en aftale med Herning Pengeskabsfabrik om at tilbyde medlemmer af foreningen konsulentydelser på favorable vilkår. Medlemstilbuddet omfatter følgende;

Teknisk Sikringsvurdering
Mulighed for konsulentbistand hertil via Herning Pengeskabsfabrik A/S, Jef Jefsen.

Påtænkes etablering / ændring af:

 • Våbenlager
 • Våbenudstilling
 • Ammunitionslager
 • Ammunitions-,  eller ekspeditionslager i butik
 • Fornyelse af forhandlertilladelse

Vil det fremme processen at have gennemgået sine faciliteter - hvad holder, hvad holder ikke.
Et dokument med teknisk beskrivelse af aktuel installation + forhold som tænkes forbedret, vil være godt for alle parter i processen, når der ansøges, inden PAC kommer på besøg.
 
Mål: At imødekomme de krav som den aktuelle forvaltning af våbenloven måtte stille, ikke mere eller mindre. Og hverdagens drift stadig fungerer optimalt.

Priser for medlemmer af Danmarks Våbenhandlerforening:

 • Kørsel 9,50 kr pr km
 • Timepris (omfatter besøg + køretid + tid til evt skrivearbejde) 725 kr (975 kr. for ikke-medlemmer)
 • Bro / færge efter regning


Priser excl. moms – afregnes via faktura fra Herning Pengeksabsfabrik A/S

Vær opmærksom på kontantforbuddet - blev sænket til 20.000 kr. i 2021

Virksomheder risikerer at havne i klemme mellem kontantforbud og kontantpligt 

En butik i Danmark må som udgangspunkt ikke takke nej til en forbrugers betaling foretaget med kontanter i danske kroner. Kun i aften- og nattetimerne kan butikker sige nej tak. Samtidig må butikken heller ikke tage imod betalinger på 20.000 eller over foretaget i kontanter. Det følger af lov om betalinger sammenholdt med hvidvaskloven.

Det er besværligt at få fat i byttepenge grundet det stadig faldende antal bankautomater og decideret problematisk at komme af med større mængder kontanter, da antallet af bankfilialer med kontantkasser er endnu lavere. Nogle banker har kun kontantkasser i Aarhus, Odense og København, hvilket tvinger mange erhvervsdrivende til at køre langt eller investere i dyre kontanthåndteringsaftaler.

Butikker samler kontanter over længere tid
Besværet med at komme af med kontanter i banker kan friste virksomhederne til samle kontanter sammen over længere tid, for kun at køre i banken når beløbet er så stort, at man ikke længere kan forsvare at ligge inde med det, eller når man skal bruge pengene til at købe nye varer for. Det kan imidlertid give anledning til nye problemer. Forsikringen dækker typisk ikke tyveri af kontanter fuldt ud, hvorfor man skal sikre, at kontanterne er meget sikkert opbevaret. Derudover vil banken typisk være kritisk, hvis du kommer med meget store mængder kontanter – også selvom du fuldt ud kan dokumentere, hvor pengene stammer fra. Banken kan derfor vælge at afvise at tage imod større mængder af kontanter, og de kan tilmed vælge at politianmelde dig for hvidvask, hvis de har en bekymring om, hvor pengene stammer fra.

En måde nogle virksomheder håndterer dette, er ved at bruge kontanterne til indkøb af nye varer. Det kan spare dem op til flere lange ture til en bankfilial med kontantkasse. Dette er dog blevet yderligere besværliggjort i 2021, hvor kontantforbuddet blev sænket til 20.000 kr. i. Det betyder, at virksomhederne ikke kan købe varer for større beløb end 19.999 kr.

Overtrædelse af kontantforbuddet i hvidvaskloven straffes med bøde, der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt udgør 25 % af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget, dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.
 
FAKTABOKS:

 • Virksomheder der har betjent salg til forbrugere og tager imod elektroniske betalingsmidler skal tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 22.00
 • Der kan siges nej tak til kontanter efter kl. 20.00 og frem til kl. 08.00 hvis man har butik i et af de områder der fremgår af denne liste 
 • Salg mellem erhvervsdrivende er ikke underlagt en forpligtelse til at tage imod kontanter
 • Festivaler og andre midlertidige begivenheder, der foregår én gang om året og af maksimalt 14 dages varighed inden for et fysisk afgrænset område kan sige nej tak til kontanter.
 • En erhvervsdrivende må maksimalt modtage 19.999 kr. i kontanter i en handel. Ved handler der overstiger 19.999 kr. skal beløbet der overstiger den fastsatte sats betales elektronisk, alternativt skal hele beløbet betales elektronisk.

Der er ikke en øvre grænse for hvor meget en erhvervsdrivende maksimalt, over en længere periode, må modtage i kontakter. Begrænsningen går alene på den enkelte handel, hvor grænsen er 19.999 kr. Her skal man være opmærksom på, at flere køb fra samme person/erhvervsdrivende kan anses som én samlet handel, f.eks. ved ratebetalinger.

 

Nyt underudvalg skal drøfte muligt søgsmål mod staten grundet IT-problemer

Lige siden politiet indførte det nye IT-system for registrering af våben og våbendele den 18. januar 2022, har der været problemer med registreringen med abnormt lange sagsbehandlingstider til følge. Dette har resulteret store omsætningstab for vores branche

Derfor nedsætter Danmarks Våbenhandlerforening nu et underudvalg der i den nærmeste fremtid skal drøfte hvorvidt der er opbakning til at indlede et kollektivt søgsmål om erstatning mod staten. Da Danmarks Våbenhandlerforening som sådan ikke kan indlede et erstatningssøgsmål, vil det være op til deltagerne at vurdere mulighederne for at forfølge sagen juridisk. Læs evt. dette notat om offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Ønsker man at deltage i drøftelserne, skal man skrive til sekretariatet på mlv@danskerhverv.dk - så vil der blive indkaldt til møde snarest muligt.
 

Deadline for tilmelding til udvalget i denne omgang er den 12. april.