Hvordan er du stillet hvis en kunde vil annullere en ordre pga. lang sagsbehandlingstid på tilladelsen?

Hvordan er du stillet hvis en kunde vil annullere en ordre pga. lang sagsbehandlingstid på tilladelsen?

Der har den seneste tid været en del spørgsmål angående kunders ret til at annullere ordrer på våben, der ikke kan udleveres grundet lange sagsbehandlingstider hos PAC. I disse sager er hverken butikken eller kunden direkte ansvarlig for, at det købte våben ikke kan udleveres til kunden. Derfor ønsker vi at opridse de overordnede rettigheder forbrugerne har. Der er forskel på reglerne alt efter, om våbnet er købt i en fysisk butik eller via fjernsalg. Der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering fra sag til sag og nedenstående er derfor kun en gennemgang af de eksisterende regler på området og gennemgangen vedrørende kun salg til forbrugere.

For at læse artiklen, kontakt da sekretariatet på dbvweb@dbvweb.dk, da det kun er for medlemmer.

 

Danmarks Våbenhandlerforening i pressen

Danmarks Våbenhandlerforening har i løbet af sommeren flere gange været i medierne med vores kritik af politiets skandaleramte våbenregister. Senest i Horsens Folkeblad med et budskab om at situationen stadig ikke er løst, og at hele branchen er kritisk ramt af den langsomme sagsbehandling. Derudover melder vi også ud, at vi undersøger mulighederne for at rejse en erstatningssag overfor myndighederne. Mere information om dette vil blive sendt ud senere.
 

Dansk Erhverv: Sådan kan virksomheder spare på energiregningen

 

 
Dansk Erhvervs medlemmer oplever stigende el- og gaspriser, som præger deres forretning. De stigende priser er højst sandsynligt et langvarigt fænomen pga. krigen i Ukraine og Putins brug af sit gasvåben i krigen. Med de nuværende priser vil alene den høje elpris betyde en ekstraregningen for erhvervslivet på ca. 30 mia. om året. 

Dansk Erhverv har derfor lavet denne artikel, der oplister nogle af de muligheder man har for at reducere omkostningerne, eller få støtte og hjælp, herunder fradrag, afskrivningsregler og erhvervspuljen.