Save the Date: Generalforsamling den 28. marts på Hotel Munkebjerg i Vejle

Save the Date: Generalforsamling den 28. marts på Hotel Munkebjerg i Vejle

Hermed sender vi invitation til foreningens ordinære generalforsamling, som igen afholdes på Munkebjerg Hotel ved Vejle.
 
Generalforsamlingen vil finde sted tirsdag den 28. marts 2023, hvor vi starter med kaffe og morgenbuffet kl. 09.00-09.30. Der arbejdes på et indlæg fra PAC, som vi har tradition for kommer forbi og giver en status for vores medlemmer og tager imod ris/ros, og derudover har vi også inviteret Rigspolitiet. Umiddelbart efter generalforsamlingen er der fælles frokost for alle deltagere.   
 
Nærmere detaljer omkring programmet vil blive sendt ud i det nye år.

Giv venligst din tilbagemelding pr. mail (ved at skrive til dbvweb@dbvweb.dk) af hensyn til bestilling på Munkebjerg Hotel.
 
Vi håber, at du har lyst og mulighed for at deltage på dagen - og møde kolleger og drøfte branchens fremtidige udfordringer. 

 

Status på våbenregistret - det lysner

Siden det gamle våbenregistersystem blev sat ud af drift den 18. januar 2022, har vores branche været ramt af usædvanligt lange sagsbehandlingstider, grundet udfordringerne med det nye system. En blanding af at det nye systems funktionaliteter gradvist er blevet taget i brug, samtidig med at de ekstra tilførte personaleressourcer slår mere igennem på sagsbehandlingstiden, efterhånden som de er blevet mere rutinerede.

Vi oplever nu, at sagsbehandlingstiden på nye tilladelser er under 4 uger - nogle gange nede på 19 dage. Der er med andre ord gået hul på bylden, og også ventetiderne på våbenpas er blevet nedbragt betragteligt. Tager sager længere tid, skyldes det formentlig at det er fler-ejer-tilladelser, der stadig tager længere tid.

PAC tester systemet og planlægger en overgang til egentlig drift, som, hvis alt går vel efter endt testforløb, vil ske inden udgangen af 2022. PAC har netop meddelt at de 35 vikarer der er ansat til at nedbringe sagsbehandlingstiderne vil fortsætte frem til sommeren 2023, for at nedbringe mængden af ældre sager. 

Skandalen om det nye våbenregistersystem har med god grund fyldt meget i mediebilledet i løbet af året, og det har været med til at gøre det muligt for bl.a. Danmarks Våbenhandlerforening at lægge pres på myndighederne for at løse problemet hurtigere. Nu har vi imidlertid brug for, at vores potentielle kunder finder ud af at systemet så småt fungere, og at de derfor kan vende tilbage til butikkerne med en forventning om at kunne få diverse tilladelser inden for en overskuelig fremtid. 

Ligesom det var nødvendigt offentligt at gøre opmærksom på at haglgeværer ikke var berørt af nedbruddet i systemet, gælder det samme også nu for de generelle sagsbehandlingstider. Vi håber I alle vil bidrage til at få den viden ud til vores kunder.

 

Danmarks Våbenhandlerforening afgiver høringssvar 

Europa-Kommissionen har fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import-, eksport- og transitforanstaltninger for skydevåben samt væsentlige komponenter og ammunition hertil og om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (”FN’s våbenprotokol”).

Med forslaget lægges der op til at foretage en række ændringer af den gældende forordning1. Der lægges bl.a. op til at digitalisere en række procedurer og øge samarbejdet mellem toldmyndigheder og licensudstedende myndigheder for at lette import-, eksport- og transitprocedurerne.
Der lægges derudover bl.a. op til, at jægere, konkurrenceskytter og samlere i visse tilfælde kan fritages fra import- og eksporttilladelser. Desuden lægges der op til at forbedre den systematiske dataindsamling om internationale bevægelser af skydevåben til civil brug og beslaglagte skydevåben.
Endelig har forslaget til formål at fjerne det regeloverlap, der i dag findes med anvendelsesområdet for forordningen om skydevåben og anvendelsesområdet for fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr. 

Webinar om affaldssortering d. 15. december

Erhvervsaffald | Rebild kommune
I 2023 træder nye regler for sortering af erhvervsaffald i kraft, men allerede i dag er der krav til sortering. Alle arbejdspladser skal sorterer deres affald. Er I endnu ikke kommet i gang? Eller er du i tvivl om din virksomheder lever op til reglerne? Så bør du overveje at tilmelde dig Dansk Erhvervs webinar om affaldssortering den 15. december. 

Barsel i sekretariatet

Sekretariatschef, Matthias Lumby Vesterdal, vil være på barselsorlov fra og med den 24. november til den 21. februar 2023. I mellemtiden vil Danmarks Våbenhandlerforening bistås af Tina Buur Johnsen, som kan kontaktes på tbj@danskerhverv.dk.

Der kan også fortsat skrives til foreningens mail dbvweb@dbvweb.dk eller til sekretær Käthe Dahl Jensen på kdj@danskerhverv.dk.