Julenyhedsbrev 20. december 2019

Kære medlemmer,

Julen nærmer sig og fra Danmarks Våbenhandlerforenings sekretariats side vil vi ønske jer alle en god jul og et godt nytår.

Sekretariatet går på juleferie fra i dag, men vil være tilbage igen fra den 3. januar. Inden da har vi et par nyheder til jer.

 

  • Forsinket implementering af en del af våbendirektiv III

Justitsministeriet har meldt ud angående våbendirektiv III, at implementeringen af delen omkring mærkning af våben vil blive forsinket. Det skyldes, at Rigspolitiet først forventer, at dansk politi kan have en IT-løsning klar til at modtage og registrere de nye våbendata i andet halvår af 2021. Dette vil indebære, at direktivets artikel 4, stk. 3 og 4 – omhandlende det system politiet skal bruge til at registrere våbendata  - ikke kan forventes implementeret før dette tidspunkt. Vedhæftet denne nyhedsmail finder I brevet til Retsudvalget, der informerer om forsinkelsen.  

 

  • Dialog ang. Våbenloven

Danmarks Våbenhandlerforening har været i intens dialog med myndighederne angående et forslag om ændring af våbenbekendtgørelsen- og cirkulæret, der har til formål at adressere nogle af de udfordringer branchen har oplevet de senere år - herunder særligt på demoskydninger og i forbindelse med udstillinger og messer. Våbenhandlerforeningen har på baggrund af det modtagne ændringsforslag sendt et modforslag tilbage til myndighederne og siden været i dialog med Justitsministeriet, Rigspolitiet og PAC for at give branchens input. Vi afventer nu en melding fra myndighederne, inden materialet vil kunne blive sendt i høring. Lyddæmpertilladelser og halvautomatiske rifler er bl.a. elementer, som vi forventer bliver en del af en samlet pakke med ændringer.

 

Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nyt år.