Nyhedsbrev 19. marts - Corona

Kære medlemmer

I dag blev regeringen enig med et samlet Folketing om de endelige detaljer for en ny hjælpepakke målrettet de små- og mellemstore virksomheder. Som ventet blev det til nogle kompensationsordninger for hhv. fald i omsætning og faste udgifter, men der er også sat et trecifret milliardbeløb af til eventuelle yderligere initiativer, samt skabt bedre muligheder for at låne penge.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. Det er også et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.). Hvor stor en del af de faste udgifter der kompenseres for, afhænger af omsætningsnedgangen:

• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Læs faktablad om initiativerne her. Du kan derudover få adgang til de fleste kompensationsprogrammer ved at tilgå virksomhedsguiden.dk. I skrivende stund er siden for de to ovenstående initiativer stadig under udarbejdelse.

Sekretariatet henviser til Dansk Erhvervs juridiske hotline ved specifikke spørgsmål til ovenstående ordninger. I kan få fat på denne hotline ved at ringe på telefonnummer 33746400.


Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal
Sekretariatschef

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
MLV@DANSKERHVERV.DK
www.vaabenhandlerforeningen.dk