Husk generalforsamling den 28. marts i Vejle

Husk generalforsamling den 28. marts i Vejle!

Tirsdag den 28. marts afholder Danmarks Våbenhandlerforening sin ordinære generalforsamling. Traditionen tro vil den finde sted på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Vil du med? Så skriv hurtigst muligt til sekretariatet på mlv@danskerhverv.dk - af hensyn til bestilling af forplejning er tilmelding senest fredag den 24. marts. Som det ses af nedenstående program vil der umiddelbart efter generalforsamlingen blive givet mulighed for, at foreningens medlemmer kan drøfte mulighederne for et kollektivt søgsmål mod staten, grundet de økonomiske tab der skyldtes det nye IT-system. 

Program for dagen
kl. 09.00 – 09.30 Ankomst / morgenbuffet / networking
kl. 09.30 – 11.30 Ordinær generalforsamling
kl. 11.30 – 12.30 Drøftelse af mulighederne for kollektivt søgsmål mod staten for tab i forbindelse med implementeringen af det nye IT-system 
kl. 12.30 – Frokost / afslutning

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
1.    Valg af dirigent
2.    Notering af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter
3.    Bestyrelsens beretning for de forløbne år
4.    Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse og meddelelse af
1.    decharge
5.    Fremlæggelse af budget og forslag til fastlæggelse af kontingent
6.    Forslag fra medlemmer eller bestyrelse

  • Drøftelser om ændringer af våbenloven (A. H Larsen)

7.    Valg af bestyrelse
8.    Valg af revisor
9.    Eventuelt

Medlemsforslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være sekretariatet i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi håber, at du har lyst og mulighed for at deltage på dagen - og møde kolleger og drøfte branchens fremtidige udfordringer. 

 

Sidste sæson med blypatroner går ind

Fra den 1. april 2024 er det ikke længere tilladt at bruge blyholdige patroner som ammunition. Det har Miljøministeriet skrevet om en artikel om, som kan ses her.

Danmarks Våbenhandlerforening har siddet med i den arbejdsgruppe der, med deltagelse af diverse faggrupper, har skullet se på hvordan en udfasning af bly kan implementeres. I den forbindelse har foreningen arbejdet med udfasning af bly i jagtammunition ud fra følgende pejlemærker:

  • At udfasningen struktureres som et forbud mod at bruge blyholdig ammunition til jagt, fremfor et salgsforbud .
  • At det fortsat vil være muligt at bruge blyholdig ammunition til sportsskydning/på skydebaner, hvor kontrollen med blyet er markant bedre. 
  • At udfasningen sker indenfor en rimelig tidsramme, så branchen har mulighed for at justere indkøb og lager efter de nye regler.
  • At der dispenseres, hvor der ikke umiddelbart eksisterer blyfrie alternativer (herunder randtændt ammunition).

De nye regler omfatter centraltændt jagtammunition og ikke randtændt ammunition eller hvor drivmidler er luft. Der er yderligere ændret på krav til projektiler ved at kuglevægt udgår og erstattes af diameter/energi. 

Eftersom den foreslåede løsning levede op til ovenstående kriterier, har Danmarks Våbenhandlerforening bakket op om forslaget.

Se hele vores høringssvar her (fra januar 2022).