Nyhedsbrev 13. marts - Corona

Kære medlem af Danmarks Våbenhandlerforening


Politiets Administrative Center er lukket på grund af situationen med corona-virus. Det betyder, at de aktuelt ikke besvarer opkald om automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregister, kørekort, våben og tilladelser. Du kan holde dig opdateret om, hvornår du igen vil kunne ringe til dem på https://politi.dk/kontakt-politiet/politiets-administrative-center

Det er af allerhøjeste prioritet for Danmarks Våbenhandlerforening, at der hurtigst muligt igen vil kunne behandles import- og eksporttilladelser for våben, samt våbentilladelser generelt, og vi er i dialog med myndighederne angående dette.

Effekten af corona på erhvervslivet
Regeringen er gået i gang med at arbejde for at hjælpe det corona-trængte erhvervsliv. I denne sag arbejder Danmarks Våbenhandlerforening tæt sammen med Dansk Erhverv, og vi følger nøje udviklingen.

Den 9. marts 2020 deltog Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen i et møde i Statsministeriet vedrørende hjælp til erhvervslivet i forbindelse med coronavirussen. Brian Mikkelsen erklærer sig tilfreds med regeringens håndtering og drøftelserne under mødet.

”Status er lige nu, at der skal arbejdes hurtigt for at sikre hurtig og rigtig hjælp til de dele af erhvervslivet, som er under pres som følge af coronavirussen. Lige nu er bl.a. hoteller, restaurationer, flytrafik, lufthavne, turisme, kultur og sportsklubber hårdt ramt,” siger Brian Mikkelsen.

I dette lys vil vi gerne i foreningen høre, hvordan det påvirker vores medlemmer og vi håber derfor, at I vil svare på nedenstående spørgsmål og vende hurtigt tilbage til sekretariatet med svar på mlv@danskerhverv.dk, således at vi kan sammenfatte svarene og se om, der evt. er et problem i vores branche, som vi skal gå videre med.


Information til virksomheder om coronavirus
Her finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus. https://www.danskerhverv.dk/corona/


Du kan også kontakte Dansk Erhverv Hotline på telefon 3374 6400


Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal
Sekretariatschef

 

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
MLV@DANSKERHVERV.DK