Danmarks Våbenhandlerforening efterspørger overslag på indtjeningstab grundet IT-system

Danmarks Våbenhandlerforening efterspørger overslag på indtjeningstab grundet IT-system 

Lige siden politiet indførte det nye IT-system for registrering af våben og våbendele den 18. januar 2022, har der været problemer med registreringen med abnormt lange sagsbehandlingstider til følge. Dette har resulteret i omsætningstab for våbenhandlerbranchen.
 
I arbejdet med at afklare hvorvidt der er et grundlag for at rejse en erstatningssag, er det derfor nødvendigt at vi nogenlunde kender størrelsesordenen af tabet. Dette behøver ikke være eksakt, og er ikke udtryk for at man ønsker at deltage i et evt. sagsanlæg!
 
Det vil derfor være en stor hjælp, hvis I kan indsende et estimat på, hvad forsinkelserne i PACs arbejde kostede jer i INDTJENING (ikke omsætning)  i løbet af 2022. Der kan være tale om mistet indtjening på alle mulige produkter & services, så længe  der kan godtgøres en årsagsforbindelse mellem forsinkelsen og den tabte indtjening. Oplysningerne skal alene indsendes til sekretariatet på mlv@danskerhverv.dk og vil blive behandlet anonymt. Sammen med Dansk Erhverv skal overslagene bruges til at tage kontakt til en advokat, der kan give et overblik over hvad mulighederne for at forfølge sagen juridisk er.   
 
Instruktioner
Ønsker I at indsende jeres estimat, bedes I lave et estimat af, hvor meget indtjening I mistede i 2022. Tabet skal I helst kunne vurdere til at være som direkte eller indirekte konsekvens af det nye IT-system, sammenlignet med tidligere år. Jeg kan allerede nu oplyse, at der skal være tale om et reelt tab – d.v.s. den manglende indtjening i 2022 ikke skal kunne indhentes ved en ketchupeffekt i år eller næste år. Det kan være svært at vurdere, men jeg nævner det så I lige kan have det med i baghovedet.

Indsend derefter tallet til mlv@danskerhverv.dk – vi håber I vil hjælpe, så vi kan få sagen ordentligt belyst.

Kun for medlemmer -
ADR-kursus d. 17/8 på Brahetrolleborg

Torsdag den 17. august klokken 11.30 til 15.00 arrangerer Danmarks Våbenhandlerforening ADR-kursus, inklusiv frokost, på Brahetrolleborg Gods. Læs om kurset herunder:

ADR KAPITEL 1.3 KURSUS – begrænset mængde, undtagne mængder og frimængder 

Kurset henvender sig til:
Personer (herunder sælgere) der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

Loven kræver:
At chauffører der transporterer og personale der medvirker til af- og pålæsning af farligt gods skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker efter ADR Konventionens kapitel 1.3.

Kursusindhold:
Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:

  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
  • Ansvar
  • Identifikation af farligt gods
  • Undtagne mængder
  • Begrænsede mængder
  • Frimængder
  • Sikkerhed
  • Sikring efter ADR Kap. 1.10

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:
Kurset afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed:
Kurset afholdes som et 3 timers kursus. Der udstedes kursusbevis til efter gennemført kursus.

Særlige forhold:
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne.
 
Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.
 
Pris er 600 kr. pr. deltager - tilmelding foregår via dette link

Dansk Våbenforum sender appel om for lange sagsbehandlingstider til justitsministeren

Dansk Våbenforum, som udover Danmarks Våbenhandlerforening består af Dansk Skytteunion, Danmarks Jægerforbund og DGI, har sendt et samlet brev til justitsminister Peter Hummelgaard, hvor organisationerne opfordrer ministeren til at finde en løsning på de fortsat meget lange sagsbehandlingstider hos PAC.

Læs brevet her.

I et interview med Danmarks Jægerforbund har Peter Hummelgaard gjort klart at han også mener, at sagsbehandlingstiden skal ned.