Brev med anbefalinger om nye udgangsværdier for haglvåben

Brev med anbefalinger om nye udgangsværdier for haglvåben

Miljøstyrelsen har sendt et brev med nye anbefalinger til støjregulering ud til landets kommuner.

I brevet anbefaler Miljøstyrelsen, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsværdier baseret på undersøgelsesresultaterne fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier.

Brevet ligger sammen med vejledninger og tillæg om støj fra skydebaner på Miljøstyrelsen hjemmeside
Høringssvar og høringsnotat ligger på høringsportalen

Notifikation om kommende EU-høring om mærkning af våben

EU Kommissionen har udsendt en notifikation om, at Kommissionen agter at sende et forslag om mindstedybde på mærkning af våben og våbendele i høring i tredje kvartal af 2023. 

Initiativet indfører en ny regel, der fastsætter mindstedybden for mærkning af skydevåben og væsentlige komponenter til 0,08 mm. Dette tekniske krav vil blive føjet til de eksisterende standarder, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2019/68.

Ifølge Kommissionen opfylder kravet de standarder, der gælder på de største markeder for eksport af skydevåben. Det vil bidrage til at øge sporbarheden af skydevåben og lette sikker overførsel af skydevåben og væsentlige komponenter inden for EU og eksport til lande uden for EU.

Når der kommer mere information vil det kunne findes her.

Spørgeskema fra AECAC
om handelsbarrierer i våbenbranchen

Danmarks Våbenhandlerforenings europæiske organisation, AECAC, har udsendt et spørgeskema angående eventuelle handelsbarriere, som vi hermed sender videre. Spørgeskemaet har sigte på at afdække de største barrierer for at handle ud over landenes grænser i EU.

Spørgeskemaet kan findes her

Frist for at besvare undersøgelsen er den 21. maj.