Nyhedsbrev 6. marts 2020

Kære medlem af Danmarks Våbenhandlerforening,

Hermed de seneste nyheder med interesse for branchen.

  • Hilse-på-møde med Justitsministeriet og status

Forebyggelseskontoret i Justitsministeriet har fået ny bemanding, og Danmarks Våbenhandlerforening har haft møde med det nye hold for at sikre, at vores politiske ønsker står højt på dagsordenen i ministeriet. Vi har vendt de sager, der fortsat er til stor gene for medlemmerne af foreningen - primært problematikken omkring erhvervsdrivendes overdragelse af våben (prøveskydning og fremvisning af våben uden for godkendte lokaler), men også områder som tilladelser til lyddæmpere, halvautomatiske rifler, messeafholdelser og EU-direktivet for mærkning af våben.

I øjeblikket arbejder Justitsministeriet videre med det input bl.a. Våbenhandlerforeningen har indleveret i forhold til ændring af våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret i slutningen af sidste år. Næste skridt er en offentlig høringsproces. Forventningen er, at der vil ske noget på denne front inden for de næste par måneder, og forhåbningen er at eventuelle ændringer vil kunne træde i kraft relativt hurtigt herefter.

Eneste undtagelse er vores ønske om tilladelse til opbevaring af større mængder krudt, der fortsat er under teknisk behandling af Beredskabsstyrelsen.

 

Danmarks Våbenhandlerforening har oprettet en ny hjemmeside, som skal hjælpe med at formidle nyheder og informationer fra branchen til medlemmerne. Her vil du som medlem fremover kunne finde nyttig information, som nyheder, høringssvar, links til rådgivning og medlemsfordele - og meget andet. Har du input eller idéer til indhold, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

  • Nyt høringssvar om direktivet for våbenmærkning

 Danmarks Våbenhandlerforening har netop afgivet høringssvar til Justitsministeriet i høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. (våbenmærkedirektivet). Læs hele høringssvaret i vedhæftede fil.

 Danmarks Våbenhandlerforening har påpeget de mange uvisheder og praktiske udfordringer, der har været i forbindelse med implementeringen af EU’s såkaldte våbenmærkedirektiv, der fastsætter krav om mærkning af de ”væsentlige dele” i skydevåben indenfor EU. Vi har derfor bedt om dispensation for reglen, indtil de nærmere detaljer er fastlagt, og bedt om oprettelsen af en implementeringsprojektgruppe med deltagelse af myndighederne. Formålet med sådan en gruppe skulle gerne være, at få ryddet de største usikkerheder af vejen inden branchen eventuelt rammes af byrdefulde regler, som myndighederne selv har meget svært ved at implementere og vejlede om.  

  

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

 

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk