Ansøgninger om natsigter, høringssvar om pebersprayordningen og en forhøjelse af afgiften for våbentilladelser

Husk: Ansøgning til natsigte gives kun til jagt i udlandet og mårhunderegulering

Sekretariatet er blevet bekendt med flere tilfælde, hvor PAC har afvist kunders ansøgninger til natsigter. Fælles for disse sager er tilsyneladende, at man har ansøgt til ”jagt” og ikke specifikt jagt i udlandet eller regulering af mårhund, som er de eneste tilfælde hvor brugen af natsigte er lovlig. Det er derfor vigtigt at I sørger for at minde eventuelle kunder om dette, når de køber natsigter af jer – så undgår de en dårlig oplevelse og længere ventetid.

 

 

Læs høringssvar til det nye forslag om at tilbagerulle pebersprayordningen

Danmarks Våbenhandlerforening afgav i onsdags høringssvar på det nye lovforslag om at rulle den eksisterende pebersprayordning tilbage. Regeringen ønsker at gøre det ulovligt at købe og besidde pebersprays igen, med virkning fra den 1. februar 2021. Herefter vil borgere i besiddelse af pebersprays kunne bortskaffe dem de må have købet ind til og med den 31. marts.

Danmarks Våbenhandlerforening slog på det væsentlige i at give klar kommunikation omkring denne ændring, der vil komme kun ca. to år efter den tidligere regering indførte ordningen. Denne slingrekurs skaber forvirring blandt borgerne og erhvervet, og det er vigtigt at man denne gang er klar i mælet omkring reglerne og deres ikrafttrædelsesdatoer.

Læs hele høringssvaret her.

 

Ny lov i høring: Vil øge afgifter for våbenregistrering

Justitsministeriet har netop sendt et udkast til et lovforslag i høring, som vil slå de eksisterende to afgiftssatser for våbentilladelser sammen til én. Dette sker som led i de igangværende forhandlinger om politiets og anklagemyndighedens økonomi. 

Ifølge udkastet giver den nuværende afgiftsstruktur ekstra administrativt arbejde i PAC. Desværre vil man også pris- og lønregulere de eksisterende afgiftssatser, som sidst blev lagt fast i 1990. Det betyder i praksis, at de nuværende afgiftssatser på hhv. 840 kroner og 420 kroner for førstegangsansøgninger og yderligere våbentilladelser vil skulle blive forhøjet til hhv. 1.427 kroner og 714 kroner. Når der så skal findes en sammenlagt afgiftssats fremover, vil det betyde at det vil koste 1.085 kroner at få en våbentilladelse, uanset om man har en i forvejen eller ej.

Danmarks Våbenhandlerforening vil i denne sammenhæng afgive et meget kritisk høringssvar ift. den påtænkte afgiftsforhøjelse.

Læs hele udkastet til forslaget her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64571