Meddelelse fra PAC angående IT-problemer

Danmarks Våbenhandlerforening har modtaget følgende mail fra PAC, der adresserer den nuværende situation med det nye IT-system. Da det nye system efter alt at dømme vil være ustabilt i en rum tid endnu, har vi af PAC fået at vide, at der arbejdes politisk med at kunne lave administrative forlængelser af våbentilladelser m.m., så dette ikke vil påvirke den kommende jagtsæson. Danmarks Våbenhandlerforening er stærkt kritiske over for den måde det nye system er blevet implementeret på, og arbejder fortsat på at problemerne for branchen løses hurtigst muligt.
 
 ---

Kære Våbenhandlerforening
 
Som I ved, er vi i gang med at implementere et nyt våbenregister, og da I er en af vores tætte samarbejdspartnere, vil vi nu give jer en status på dette arbejde.
 
I forbindelse med en ændring i den danske våbenbekendtgørelse er politiet ved at implementere et nyt våbenregister. Implementeringen af våbenregisteret har vist sig at tage længere tid end forventet.
 
Det betyder, at Politiets Administrative Center kun i begrænset omfang kan behandle sager på våbenområdet. Af samme årsag er den aktuelle sagsbehandlingstid i øjeblikket markant længere end den forventede.
 
Vi vil i videst muligt omfang prioritere tilladelser til erhvervslivet og jægere først.
 
Ændring af bekendtgørelse kræver nyt våbenregister
Den 18. januar 2022 trådte en ændring af den danske våbenbekendtgørelse i kraft på baggrund af ny EU-lovgivning. Den største ændring er, at bekendtgørelsen nu stiller krav om, at ikke kun selve våbenet, men også de enkelte våbendele bliver registreret ved politiet.
 
I den forbindelse har politiet taget et nyt våbenregister i brug. Våbenregisteret skal øge sikkerheden på våbenområdet ved at gøre det lettere for politiet at sikre, at både våben og de væsentligste våbendele kan spores på tværs af EU’s medlemslande.
 
Ikke alle funktioner nåede at blive klar til lanceringen den 18. januar. Derfor kan Politiets Administrative Center kun i begrænset omfang kan behandle sager på våbenområdet.
 
Vi har fået mulighed for at udstede flere typer tilladelser i det nye våbenregister. Det gælder tilladelser til såkaldt faste våben, kombinationsvåben, optisk elektronisk og signalvåben til jagt, EU våbenpas til faste våben, peberspray, tilladelser til indførsel og tilladelser til udførsel af våben i det nye våbenregister. Vi er derfor gået i gang med at behandle det store antal af ventende ansøgninger til disse, men sagsbehandlingstiden er væsentligt forlænget. For ansøgninger til indførsel og udførsel af våben er vores sagsbehandlingstid i øjeblikket mere end 30 hverdage og ikke 5 hverdage som normalt. Funktionaliteten til sagsbehandling af våben i flere dele er fortsat under udvikling, og disse sager kan vi derfor ikke behandle i øjeblikket.
 
Vi arbejder på højtryk
Vi er klar over, at det har konsekvenser for våbenhandlerne, når Politiets Administrative Center blandt andet ikke kan udstede våbentilladelser til delte våben, og ingen er mere ærgerlig over den aktuelle situation, end vi er. Derfor kan vi også garantere, at vores motivation for at gøre det bedre er i top.
 
Sammen med Rigspolitiet og leverandøren af IT-systemet bag våbenregisteret arbejder vi med højeste prioritet for at gøre systemet færdig. Vi kender endnu ikke tidshorisonten, men arbejdet vil stå på i mindst nogle måneder endnu. Så snart vi får mulighed for at behandle sager i vores system, er tilladelser til erhvervslivet og jægere blandt de sager, vi behandler først.
 
Når det nye våbenregister er fuldt implementeret, betyder det, at sagsbehandlingen på våbenområdet bliver hurtigere og mere effektiv. De nuværende udfordringer med det nye våbenregister er midlertidige bump på vejen mod et rigtig godt sagsbehandlingssystem, som både borgere, erhvervslivet og politiet får glæde af i mange år fremover.
 
Vi skal nok holde jer orienterede om fremdriften i arbejdet, og I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os på telefon 70201473, hvis I har spørgsmål til denne mail eller andet i relation til tilladelser på våbenområdet.
 
 
De bedste hilsner
 
Ole Astrup Aldershvile
Enhedschef
 

 
Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center