Justitsministeriet svarer Ombudsmanden ang. IT-systemet

Sent onsdag den 6. juli sendte justitsministeriet svar ud til både organisationerne i Dansk Våbenforum, herunder Danmarks Våbenhandlerforening, og Folketingets ombudsmand. Svarskrivelserne redegør bl.a. for processen frem til igangsættelsen af det nye våbenregistreringssystem, og de overvejelser myndighederne i den sammenhæng har gjort sig for at sikre en hensigtsmæssig sagsbehandling.

I brevet meddeler ministeren desværre at våbenregistreringssystemet ikke står til at være klart før den 1. november - men dog med den tilføjelse at der vil blive føjet funktionaliteter til løbende.

Danmarks Våbenhandlerforening er i gang med at nærlæse svarene, og vil koordinere fremtidige skridt med de andre organisationer i Dansk Våbenforum. De vigtigste prioriterer for os i denne sag er at sikre midlertidige løsninger frem til systemet er i drift og at det bliver tilstrækkeligt belyst hvordan en skandale som denne kan opstå - et ansvar skal placeres. 

Justitsministeren slutter brevet af med at love at indkalde våbenorganisationerne til et statusmøde i september. 

Læs Justitsministerens svar til Dansk Våbenforum her.
Læs Justitsministerens svar til Folketingets Ombudsmand her.
Læs Rigspolitiets svarskrivelse til Folketingets Ombudsmand her.