Høring om ændringer i våbenbekendtgørelsen

Kære medlem

 

Justitsministeriet har sendt vedhæftede ændringsbekendtgørelse vedr. våbenbekendtgørelsen i høring. Ændringerne kommer som svar på længerevarende pres fra bl.a. Danmarks Våbenhandlerforening angående nogle - i branchens øjne, højst uholdbare praksisser især i forhold til overladelse og udstilling af våben. Der er dog med al tydelighed også en del ”tidsler” i ændringsbekendtgørelsen, som skal adresseres i foreningens høringssvar.  

Da ændringerne har været ventet i lang tid af branchen, opfordrer vi derfor jer til at sende skriftligt input med jeres eventuelle kommentarer eller bekymringer til mlv@danskerhverv.dk senest fredag den 5. juni, da der er frist for høringssvar den 15. juni. Vi vil derefter forholde os til de indkomne kommentarer fra jer i udarbejdelsen af foreningens samlede høringssvar til Justitsministeriet og dermed sikre, at vi kommer rundt om alle eventuelle problemstillinger ved det.   

Det endelige høringssvar vil som sædvanlig blive tilgængeligt på https://www.vaabenhandlerforeningen.dk/vaabenlovgivning/hoeringssvar/

 

Med venlig hilsen

 

Matthias Lumby Vesterdal

Sekretariatschef

 

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
mlv@danskerhverv.dk

www.vaabenhandlerforeningen.dk