Hjælp PAC med at hjælpe os – Opsporing af fejlbehæftede tilladelser

Hjælp PAC med at hjælpe os – Opsporing af fejlbehæftede tilladelser

PAC har brug for indsigt i fejlbehæftede tilladelser, og har derfor rakt ud til Danmarks Våbenhandlerforening. Det vil være en stor hjælp, hvis I sender tilladelser med fejl til dem – både så PAC kan få dem rettet til, men samtidig så de kan få klarlagt, om der er tale om fejl i systemet eller i sagsbehandlingen. PAC vil dermed kunne få målrettet indsatsen i arbejdet med at undgå, at lignende fejl gentages, til gavn for alle.

PAC vil behandle de indsendte sager med det samme i et fast-track, så det vil ikke resultere i, at I så skal vente yderligere på tilladelserne.

Men vi kan også ved mindre fejl i tilladelserne udlevere det pågældende våben. For at skabe tryghed omkring dette har vi fået følgende skriv fra PAC:

Hvis I (forhandlerne) konstaterer, at serienummer og våbnets grundlæggende funktion er korrekt angivet på tilladelsen, kan I udlevere våbnet, uagtet at der er på tilladelsen fremgår detaljefejl som fx forkert kaliber, hvis I efterfølgende sender os en kopi af tilladelsen med angivelsen af fejlene, så vi kan få dem rettet til og udstedt en korrekt tilladelse til borgeren.

I bedes derfor at scanne evt. fejlbehæftede tilladelser og sende dem via Virk.dk til mvjyl-vaaben@politi.dk, med en kort beskrivelse af fejlen.

Eksempelvis:

  • Fejl i nummer på system.
  • Fejl i kaliber betegnelse.
  • Fejl i adresse.
  • osv.

Det er af yderste vigtighed at der er tale om fejl begået af PAC og ikke af borger, derfor bedes I kontrollere på borgers kvittering at borger ikke selv har tastet forkert i sin ansøgning.

Husk at dette er vores måde at hjælpe PAC på. Vi er klar over, at de ikke ligefrem har givet os medvind på det sidste, og at mange butikker er decideret truede på deres levebrød som følge at den skandale som vi befinder os midt i.

Men Danmarks Våbenhandlerforening arbejder med denne sag i to spor.

  1. Vi skal have placeret et ansvar hos myndighederne for at lægge hele vores branche ned. Vi havde advaret om at dette kunne ske, men advarslen blev ikke taget alvorligt. Det må ALDRIG ske igen. Vi undersøger stadig alle muligheder for at stille myndighederne til regnskab, så det ikke gentager sig.
  2. Vi skal gøre vores yderste for at mindske branchens skadevirkninger ved denne skandale. Dette initiativ er et af vores skridt i den retning.

 

Har du søgt om udstillertilladelse til Nordic Outdoor?

PAC har meddelt, at såfremt man har søgt om tilladelse til udstilling ved den oprindelige dato for Nordic Outdoor Show i Fredericia, som blev udskudt grundet corona, skal man ikke søge igen.

 

Toldstyrelsen konstaterer færre våbensager i 2021

Toldstyrelsen har netop udsendt en ny opgørelse for kontrollen i 2021. I alt forhindrede Toldstyrelsen knap 10.000 forsøg på indførsel af ulovlige varer, som eksempelvis våben, tobak og doping.

Kategorien våben dækker her primært over kastestjerner, knojern, stikvåben og peberspray, som alle indebærer en overtrædelse af våbenloven for den der importerer. Der har derfor været en række oplysningskampagner iværksat, som skal forhindre folk i utilsigtet at købe ulovlige varer online, typisk fra udenlandske netbutikker, der kan medføre en sigtelse – og potentielt tab af jagttegn m.v.

I 2021 var det samlede antal sager godt 3.900 i denne kategori, mod 4.441 i 2020, og repræsenterer derfor et fald.  

Læs mere her.